ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ್ ಅದ್ಬುತ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ್ ಮೊದಲ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ್ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರ ಋಣಿ.. ನಮ್ಮ್ ಈ […]

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ ಹಾಗು., ನನ್ನ ಎಲ್ಲ “ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ (LGBT)” ಸಮುದಾಯಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ್ […]

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ನಿಮಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ( calling for sex ). ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ್ […]

ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರ ಅಸೆ ಮೇಲೆ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳು ತಪ್ಪದಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳ, […]

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ತುಂಬಾ ದಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲಿ ನಡೆದ ಲೆಸ್ಬಿನ್ ಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅನ್ನಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ […]

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಯಾ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವಳು. ಇದು ನನ್ನ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಿನ್ನೂ ನಂಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಇದು 2002, ಆಗಸ್ಟ್ […]

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಿರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ […]

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಿರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ […]