ಹಲೊ ಗೆಳೆಯರೆ , ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗು ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನಿಸಿತು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ… […]

ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರುವುದು ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಯಿರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವುದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು […]

ನಾನು ರಾಹುಲ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ವಜ್ರೇಶ,ನನಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು, ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು […]

  • 1
  • 2