ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೩ – Kannada Sex Kathegalu

Posted on

Ee part alli Kiran avr chikki inda heg virginity na kalkondu chikki ge sukha kodta family secret na tilkotane anta heltini
exam admele one week clg raja anta belige aram agi yedu belige fresh up agi kitchen ge bandu
Nanu : good morning chikki yen niv breakfast ready madtidera
Chikki : hu ibre alva nange adjust agate anta kelsadavlu beda anta kalside
Nanu : howda yen tindi chikki
Chikki : nin favourite idli vada ( double meaning alli )
Nanu : howda thanks chikki
Chikki : hogu snana madi baa aa time ge ready agate vade

Nanu aytu anta snana madi bandu tindi ge kutkotini aga nodtini chikki cleavage torsta kitchen alli baggi yeno clean madtidru nange tempt agi tunne nigrkontu ade time ge nan nodtirodana chikki nodi saree na sari madkondu nange tindi kotru
Nanu : chikki idlu yen soft ide vade inu super hot ide ande chikki ge nanu double meaning alli helidu ankondu
Chikki : yeno hage heltya
Nanu : yen chikki irod helidu
Chikki : irli bidu ninge uta ke yen ista helu adana madtini
Nanu : chikki maneli chicken breast idya idre adana madi nange breast andre Tumba ista kfc hodaga adana togolodu
Chikki : Yen ande
Nanu : breast andre ista ande
Chikki : tumba halagidya friends yella ide na helodu
Nanu : yen aytu anta hag helidri chikki
Chikki : swalpa frnds jothe sutadodu kami madu chicken irli sambar yen madli nugekai matte cabbage matra irodu
Nanu : chikki nuggekai madi oledu
Chikki : oh aytu adane madtini ninu hogi swalpa items na togond ba
Nanu : aytu chikki anta avr hatra list iskondu togond hode
Shopping madi alle frnd oba sikida avn gf jothe bandida kelda movie ge bartya anta nanu illa ande
Nanu : yav movie ge hogtirodu
Frnd : horror movie
Nanu : bro aa movie flop agide yake
Frnd : Adela ninge gotagala gf idre yella gotagate
Nanu : aytu nin yen adru madko bye anta heli manege barovaga mane pakka iro mart inda icecream togondu bande aa time ge chikki yella uta ke ready madi snana ke hodru nanu ice cream na freezer alli ite Kitchen table alli yavdo tablet itu idana yavatu nodilla anta chikki na kelda “yen idu tablet chikki” anta adu yenilla nim uncle du anta adike yako doubt bantu adike adru hesru na check madidaga adu viagra anta gotaytu mostly maja kodake irli anta irbeku anta bitte amele uta ke ready madi chikki ge wait madtide ade time ge chikki bikini hakondu room ge hogtidru ade time ge jarbidu sonta pain agi karidru help ge nange aa time alli avrna bikini alli nodi tumba mood bandu tunne chadi alli kanstitu aytu anta help madi avrna room ge bitu avrge dress madide amele avrge uta madsi nanu uta madide aa time ge pain kami agitu adru swalpa massage madu andru andru
Chikki : Kiran swalpa massage madu
Nanu : ok chikki yavd alli madbeku massage gun atava kai alla
Chikki : yerdu beku adre first Kai alli madu amele kami ağılla andre nodana
Nanu aytu anta oil tarana anta hode vapas bandu nodidre chikki batte yella bichi malgirtare hotte mele
Nanu : chikki yen heg malgidera batte hakoli Chikki : beda ninu nan na tikka yella nodidya yenu problem illa mole yen nodala alva iga massage madu
Nange massage madake easy agli anta avr kalna aglsi frog tara malgidru nanu massage madtide ade time ge tumba chool Jasti aytu adike tunne nigritu adu massage madovaga chikki tikka ge touch agi avrge gotaytu
Chikki : Kiran nange gotu ninge mood bandide anta
Nanu : chikki yen heltidera
Chikki : nen Yen helidru nin tamma yella heltane
Nanu : sorry chikki adu nimna bikini alli nodi iga tikka nodi tempt ade
Chikki : aytu iga nin tunne na ache tegidu nange sukha kodu nange yenu problem illa
Nanu : chikki idu sarı alla
Chikki : yargu gotagala iga kodu nanne tegitini ant pant bichi tunne tegdu alle ida oil haki tikka na swalpa mele madi tull ge itu avr tikka na swalpa mele kelage madidru nan tunne olage hoytu adru swalpa tight itu mostly first time anta sumane ade
Chikki : Kiran heg ansate
Nanu : chikki ontara sukha jothege pain ide
Chikki : adu agate iga nanu malkotini ninu keybeku sonta na hinde Munde madu ayta
Nanu : aytu chikki anta keyta keyta ide 15-20 minutes aytu ast time ge chikki 2 sala rasa bitu Malkond keyskotidru nange rasa baro feel agi yella rasa na avr tull alli bite
Chikki : yen keytya first time ge ista time keyta full power idre aste tull hardu haktya
Nanu : tuu yen chikki hag heltira
Chikki : adu iga irlebeku hudgi kelodu tunne ge power idya anta ayta
Nanu : aytu chikki nange tunne hakidaga yavdo pipe alli hakidage itu
Chikki : adu ninge first time adike
Nanu : Andre nimge alva first time
Chikki : illa ninge ond secret heltini nanu mattte nin amma mane kelsadavn jothe threesome madtivi jothege keytivi
Nanu : howda anta helta shock alli ide ade time ge chikki Ibru maglu holiday anta bandaga avru namna sex madodu nodu yen madtare anta next part alli heltini

Nimma anisike galana experience na insta dalli @devil1231641 ge dm madbodu

This story ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೩ appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *