I Need Milk – Part 3 (Aishwarya cheated on her husband)

Posted on

Hi Friends Nann Barithiro Story Na Nivela Thumba Preethi inda Read madtha iddira Nimm Abiprayana Comments Mukanthra Thilsthidira Nimmge Dhanyavdagalu Munde Baro Yalla Story gu Nimm Preethi ige Irli anta Kelkotha Iga Story Ge Barthini.


Me : Sex Madi Malgidde Nann Phone Ring agtha ithu Yaru antha Noddre Nann Friend Nanu pick Madi Mathadde ” Helu Maga ”

Ravi : Maga ellidiya Hal tharthini Antha Hodhunu 3gante adru Bnadila,

Me : Maga Nann Friend Obru Sikkidru Avr Jothe Avr Manege Bandide Maga

Ravi : Sari Roomige Barthiya Ilva Maga

Me : Hmm Barthini Baga Sanje antha Heli Call Cut Madde. Nann Body mele Ondhu Batte kuda Illa Sex Madi Maligdu Nidde Yavaga Bantho Gothila Hage Malgbittide, Eddu Batte Hakondu Melgade Ellu Aishwarya Irlila avlna Hudkondu Kelge Hode,

Time Noddre 2 gante agithu Nannge thumba hotte Hasitha Ithu Hage Nannge Tank Thumbi Uche Madbekithu Bathroom Ellidde antha Hudktha Kelge Hode Aishwarya Kelona ankondre avlu Sikila Hage avl Maghu Malgisiro Roomige Hode Alli Attached Bathroom Ithu Noddre Roor Open Ithu Nanu Open madi holage Hogi noddre Shower Kelge Aishwarya Ninthidlu Avlu Poorthi Bethalagi Snana Madtha idlu avlu maghu Heluthe antha Bagilu Open madi Snana Madtha Idlu avl Mukha yalla Sopina Nore Inda Cover agi avlu Kann Muchidlu Nanu Inde Hogi avl Kann Muchi Ninthkonde

Aishwarya : Hey Krish Nine Bande antha Gothu Kano Kann Inda Kaithegi

Me : Heg Gothu nane Bande Antha

Aishwarya : Nanu Maneya Yalla Door Lock Madidini Maneli Nanu Ninu Bitre Yar Barthare Namm Athege Kanna Kansala Avru Barala Ninn nann Magu Barutha

Me : Nanu Avl Kannu Bitte Amele avl Kenne Ge Kiss madde

Aishwarya : Illige Yake Bande Ninu…?

Me : Nann Yak Hode Annode Marthogithu avlna Betale Nodi Amele Helide Uche Uyyoke Bande Hall Alli Bere room Kansila Adke Illige Bande

Aishwarya : Nannge 2 Nimisha Time kodu nann horage Hogthini

Me : Ninn Yake Horahge Hogthiya Ninn Mundene Uyythini antha Heli Nann Tune Na Iche Tagde

Aishwarya : Avlu Nachike inda Pakkake Hodlu

Me : Nanu Avlna Nanna Pakka Ke Elkonde Avlige Nann Tune Idkondu Huchhe uyysu

Aishwarya : Avlu Nann Tune Idkondu Toilet Ge Guri Madidlu

Me : Nann Huche Uyyoke Shuru madde

Aishwarya : Avl Nann Tune Idkondu Nodkon Ninnthidlu

Me : huche Kali Aythu ” Iga Nann Tunne Idkondu Shake Madu antha Helde

Aishwarya : Avlu Nann Tunne Aldsidlu Nann tunne Melidda Erdu Hani Huche Kelge Bithu amele Nann Tune Na Wash Madidlu

Astrali avl Magu ge Echara Hagi Altha Ithu Ivlu Towal Ethkondu Sontake Suthkondu Iche Hodlu Melegade Bethale Hage Ithu hage Bed Mele kunthkondu Maghu Na Thana Thode Mele Hakondu Halkudsoke Shuru Maddlu

Me : Nanu Iche Bandhu Avl Pakka Bed Mele kunthkonde Yavaga Kelgade Bande Ninu

Aishwarya : Nanu Ninu Yalla Mugisi Malkondaga bande Antha Heli nakidlu

Me : Sari Nagbeda Nann Hendthi Yavaga Bande Sule antha Kelde

Aishwarya : Avlu Shock Hagi ninu Ige Kettadagi Baithiya ankondirlila Nanu Ninn Keyodu Nilsid mele Maghu ge Echara agithu Adke Kelge Bande Nann Minda

Me : Nanu Naktha Avl Mole Halu Kododna Nodtha Hegsru Gandana Hasivu Thirstare illa Makkala Hasivu Thirsthare Ninu Ibbara Hasivu Kooda Thirsthidiya Ninu Mathra Super

Aishwarya : Ninu Nann Ganda Mado Kelsanu Nine Madthidiya Nann Maghu Mado Kelsanu Nine Madthidiya Ninn Ene Kelidru illa Annoke agutha helu

Me : Nenne Train alli Ninn Ganda Iddagle Ninna Bethale Nodidaga Nannge kick banthu Athra Kick mathe Nannge Beku E Sari Ninn maneli Ninn Ganda iddagle Ninna nann Keybeku

Aishwarya : Ninn Keldre nann illa Anthina, Nannganthu Nann Ganada Nodthirbekadrene keyskondre Ista adku Muche Ninn Kelidna Try Madona Modalu Nannn Helidna Madi Saku ninn Kelodna Nadskodthini

Me : Order Madi Madam Mathe One Round Keyla Nimmna

Aishwarya : Modalu nannge nange Hasivu agtha ide Maghu nu Halu Kuddhu malgda modalu Namm hasivu thirskolona Amele Nimm Hasivu Thirsthini

Me : Maghu Na Malgisi Eddu batte Hako bekadre Nilsde Ninu Nann Irbekadre Ninn Bethale Hage Irbeku Ninn Mele odve Bitre Bere Enu Irbardu anta Order madde

Aishwarya : Ninn ase ne nann ase antha Heli Thana Towal bichi avla Thali, Baligalu Kivige olle mathe Sontage Beli Dara kattikondu Hall Ge Bandlu Hage avl athe ge Utta Haki kottu Nammge utta Hakondu Bandlu ” Evathu Nane Ninnge Anna thinsthini ” antha heli Modala thuthna Baige Ittlu

Me : Nanu avla beralu na kachide avle Anan thinde amele Innodu Thutt na Tinde

Aishwarya : Moorane thutt na Avl Thode Mele ittkondlu ” E Tuttna Thinu ”

Me : Nanu avl Thode Na kachtha anna athinde

Aishwarya : Avlu Ond Ondhu thutt nu Avlu dinner mele Malkondu Avla Sonta haeg avla Mole mele yalla Kade ittlu

Me : Nanu avlu itta Jaganela nekki Kachi Anna thinde Ige Anna Yala Kali Madde

Aishwarya : Amele avlu Nann Dehadmele itti avlu Anna Thindlu Ige utta mugskondo

Me : Mathe bathroomige Hogi Neat Hagi Clean Madkondu Iche Bandvi Time Noddre 4 Gante agithu hall Alli Bandu Kundthkonde hotte Thumbithu Aishwarya Na Nodi mathe Nann Tune Nigroke Shuru aythu Aishwarya Nadu nan thune Eddu Kunitha ide

Aishwarya : Avlu Eddu Nann thode Mele Kunthkondu avl Tulige Nann Tune Hakondu Iga kuniyoke Heku ninn Thunege

Me : Nanu Iga Avl Tulna keyoke Shuru madde avl mele Kelege Kuruvaga avl Mole Egari Biltha iddo

Avu Nann Mukhada mele Biltho iddo Nanu ondu Kaina avl Sonta idkondu innod Kainda avl Mole Na Baige Hakonde Chipoke Shuru madde avl Mole Inda Halu Baroke Shuru aythu Ondu Kade Halna Kuditha Ind kode avl tulna Kelginda Dengta idde Ige 20 Nimsha Keyde

Aishwarya : Avlu Keyskondu 2 Mints ge out adlu avlu Iddu Mathe nann tune mele kunthkondu Mele Kelge madtha idlu

Me : Nanu avl Eradu molenu Joragi Iski avl mole Chiptha Mathe avlna 10 nimsha Keyde Amele Nannge out aythu Nanu Hage avl Tull Hali Rasa Bittu Free ade

Aishwarya : Ivathu ninn Korike Na thirsthini Nann Ganda Iddagle Ninn athra keyskothini Ninn Frnd ge Phone Madi Ivathu roomige Baroke Hagala Natha Helu

Me : Ninn Gandange Nann yaru antha Helthiya avrige Anumana barde Iro Hage Hege Nodkothiya

Aishwarya : nanna Plans nannge idde Ninn ready idiya ilva helu avra Munde Nann Ene helidru ninu Sumne hu antha Helu saku mikkidu nann nodkothini

Me : Ivlu istu helthidale andre Eno plan madkonde irthale ankonde

Aishwarya : Kirsh Ninu Nann room Alli Swalpa Rest madu astrali nann Swalpa Preperation Madkothini Nann Ganda Baro astrali Nann Kelsa mugskothini

Me : Nanu Melgade iro roomige Hogi Nann Friend Ge Cal Madde Maga nanu Ivatu baroke Agthila Nnan Friend bidtha illa Nale barthini

Ravi : Friend andre Girl Ha boy ha Hudugi adre enadru Plan madkondidiya maga

Me : Ninu ankolo reethi Enu illa kano Nann Bandmle Yala Helthini nann Phone allu Charge illa Morning Call Madthini

Ravi : Sari kano Enjoy Madi ninn ok adre Nanngu Set madu antha heli Cal Cut madda

Me : Nanu Swalpa othu nidde madi edde haga time noddre 7 Gante agithu avlu Room alli bed lights On agithu nann eddu roomina Attached Bathroom ge Hogi Face Wash Madi iche Bandu Neer kuddu kelge Bande Aishwarya Hall alli kunthkondu Magu adstha idlu alle tebel Mele Ondhu Frist Aid Kit ithu avlu nann nodi Maghu na thotalige haki

Aishwarya : Ninn Bandu illi kunthko ninu Auto Guddide

Me : Nanu Mele Malkondre Auto hege Guthuthe andre

Aishwarya : Ide nanu nann Gandanige helodu Ninnge Auto Guddide Ninn Talege Jasthi Pett agide Nanu Ninna Nann jothe Karkondu Hospital ge Karkondu hogi Nanu Doctor ge ivnu nann Namm Family avru antha Heli Ninna Doctor ge Thorrsde Ninn talege jasti ettagiro karana Ninnge Swalpa marthogide adke Nann jothe Namma Manege Bande Yala Nenapige Bandaga Kalthini antha Nann Gandanige Story Helthini Ninn enu mathadebeda Enadru Kelidre Ninnge ok andaga thale Adsu asaku avru iddaga Ninn Thalege Bandage ilde kanskobeda Ige ondu Dina Poorthi Enjoy Padbodu

Me : Yav Serial Story amma idu

Aishwarya : avlu Nagtha Aishwarya krish avlu avla Gandanige Call madi Enri Evening Maghu Ge Vaccination ge horagde Karkondu hogide Haga Darili Hogbekadre Yaru Huduganige Nann Hogtha idda Auto guddbidthu Jana Yala Seridru Auto Driver Avna Ethkondu Hospil Ge Karkondu Bando avna Olge Malgisi Driver Hodi hoda nannge En madbeku antha Gothagde Doctor ge torsi Doctor avinge Enu Nenapu illa Usharagi Nodkobeku andru Adke Bere Dari illde Namm Manege Karkondu Bande Ha Doctor Yarigadru helthare antha Swlpa Duddu kotti Bande nannge Bhaya agthide Nivu bega Manege Banni

Me : 10 Gante vargu barde iro ganda avthu avla ganda begane manege Banda Nanu Hall Alli kunthkondu Enaguthe antha Nodtha Idde avnu Enadru Keldre en helodu antha gothe agthirlila

Aishwarya : Avla Gandana idkondu Altha idlu ” ivanige enadru adre Doctor nann Hesaru heltane nannge bhaya agthide Avl ganda Ninnge Enu Agala avnigu enu Agala Nanu avna olle hospitalge Sersthini Haga Yalla Sari aguthe avlu avna Hage Serisdre Accident agiro news horagi baruthe nannge bhaya agthe Nann Mele Hane madi avnige Sari hago vargu iga thorsiro Doctor ge thorsthini antha avnu Sari aytu Hage madthini nale nodkolona Ninu Tension madkobeda Ninn Heg helthiyo Hage madthini antha Helda avl Plan work agide antha Smile Madtha nann kade tirge kann hoddlu

Avnu E hudugana Kelgade Guest room alli malgisu En Bekadru nave nodkolona anda Adke avlu Doctor E 48 Hours Critical E time alli Avn jothe iddu Nodkobeku andidare E Time alli Avnige Memory mathe Bandila andre Munde thumba kasta aguthe andru adke avna nann room alli Irskondu avn pakkane iddu nodkothini nannge enadru bekadre nann room pakkane Nivu Irthirala andlu adke avnu Olle Idea Ashwarya Ninnge Enadru bekadre Nann kari aytha antha heli avn roomige Hoda Avnu Hodmele Aishwarya kitchen Hogi nagtha idli

Me : Nann Avl athra Hogi ninn ganda hige antha Ankodirlila Ige idre nanu Permanente hagi nimm Mane alle Setel agbidthini Ninn Ok andre ninu Ene Helidry adna Nabthane

Aishwarya : Avlu nann avl athirake Elkondu Nann Middan goskara Nann Gandinige kathe Helidini E Rathri Ninna Prathapa thorso nann minda

Me : Ivathu ratri Ninnge needre Kodala ninn Mole halu Ondu Hani Waste adru Nannge Baiyi antha Heli avlna gatiyagi Hog madde Hage Deep kiss madtha idde avlna Adugu Mane Self mele kursi Avl Blouse na Open madi Erdu Molenu erdu Kainda Idkondu Swalpa othu Iski Hage Ondu Molena Baige Hakondu Avl Mole Halna Kuditha Hage Molegalana Change madtha avl Mole Halna Kuditha idde Ade Samayake avl ganda Kelge Banda avn navu alli ilde irodu Nodi Aishwarya En Madthidia Ha huduga Elli antha Karda

Aishwarya : Ha Huduga Bathroomge hogbeku anda adke elide antha Thorsi Iga Aduge Maneg Bande Halu Kaystha iddini Nimmge Swalpa Halbeka Bisi ide Tharthini antha Kugi Helidlu avnu Ninnge Gothala Nannge halu andre ista illa antha ninn Kelsa admele aduge madi nann Kari barthini Nann melegade irthini antha Heli Melgade Hoda

Me : Nannge Excitment agthide avl Ganda Horge iddagle Kitchen alli Avl Molena madthadide rathri avl Ganda Pakkad room alli iddagle avl room alli Keyo Plan madidale Haga Ivalu adida Mathu nenapige banthu Avl Ganda Nodthirbekadre Avlna Kedre Innu jasti Maja Baruthe antha ankonde, Ige 30 nimsha Avl Mole Halnela kudde Avl Mole alli Halu Kali aytu avl Erdu Nipples Kemmpuge Kantha ithu 24 Gantele 5 rinda 6 gante nann Baile hakondu Chipodini innu kepuge ade irutha nanu avlna kelde Ninnge Ninnge Mole Novthidiya

Aishwarya : Sukha Pado kelsadali Novu irola Nann Sukhake hal kempuge agirode Sakshi hage irli Prathi Dina Ninn 2 gante Nann Mole Halna kudibeku

Me : Nannge Nenapu barde Hodre Dina erdu gante alla 5 rinda 6 gante Ninn mole ne Chipthini 2 rinda 3 gante Ninn tulna nann tune akki Keytha irthini Kelge Ninn tulina rasa Bandre Mele Halu Hakuthe ninnge Ninn Mole Halna kuditha idre Nann tune inda Ninn tulinali Nann Tune Rasada male aguthe

Aishwarya : Avlu Eddu Blouse hakondu Swalpa Utta Agovargu Wait Madu Ninn kamana Nan tullali Hage ibru Seri Benne Thagiyona antha Heli Iche hodlu nanu Iche Hogi Sofa mele kunthkonde


Munde En aytu antha Next Part Alli Helthini, Ige Nivu Preethi Thorsth Iri Nimm Anisikena Thilsbeku andre [email protected] Mail Madi Facebook Alli Iroro RK Krish FB alli Chat Madi Insta Gram alli Iroro @unnamedkss Instadali adru Chat Madi hage nann twitter ID @unnamed23531 idraladru Nanna Contact Madi hage Nimm Life Agiro Sex Aniveshagalu Idre Nann athra Share Madkoli Instagram na Anusarisi Mundina Updates Nimmge Siktha Iruthe Thank You all… 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

This story I Need Milk – Part 3 (Aishwarya cheated on her husband) appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *