ಮಾಲಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸುಖಾ 2

Posted on

ಅಂದು ಸರೋಜಾ ಜೋತೆ ಸುಖ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವಳ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೀರಾ ವಯಸ್ಸು 28 ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇದ್ದಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ತಿರಿಹೋಗಿದ್ದ ಅದ್ದಕೆ ತವರ ಮನೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನಗೆ ಆಸೆ ಬತ್ತು
ಒಂದೂ ದಿನ ಮನೇಲಿ ಸರೋಜಾ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಊರಿಗೆ ಹೋದಳು ಅವ್ತತ್ತೇ ಸಂಜೆ ಮೀರಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ನೋಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಬೇಜಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಯಾಕೇ ಆದಳು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ತೋಟ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಳು ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮೀರಾ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಳ್ಳಿದಳು ನಾನು ಬರಿ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಆದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಹೋದ್ಲು ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು ನಾನು ತೆಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವಳು ಯಾಕೋ ನಾನು ನೀವು ನನ್ನ ಅದೇ ಅವಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು ನಾವೂ ಮನೆ ಕಡ್ಡೇ ಹೊರಟ್ಟೇವು ದಾರಿಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನಾ ಆದಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಾ ಯಾಕೇ
ಮಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ
ನಾ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದೇ ನಾವೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು
ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಮೀರಾ ಪುಟ್ಟ ಆದಳು ನಾನು ಏನು ಅದೇ ನಾನು ಬರಲೆ ಅದಳು ನಾನು ಬೇಡಾ ಚಳಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾ ನಾನು ಬರತ್ತಿನಿ ಅದು ಬದಲು ನಾನು ಸರಿ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳು ಕಾಮು ಆದಳು ನಾನು ಏನು ನಾನು ಒಂದೂ ಕೇಳಾ ಆದಳು ನಾನು ಹೂ ಅದೇ.
ಮಿ. ನಿನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದಿಯಾ
ನಾ. ಇಲ್ಲಾ
ಮಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ
ಮಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟಾ
ನಾ. ಅದರೆ
ಮಿ. ನನ್ನ ನೋಡು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾ. ಬೇಡಾ ಇದು ತಪ್ಪು
ಮಿ. ಏನು ತಪ್ಪು
ನಾ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋದು ಅದೇ
ಮಿ. ಮತ್ತೇ ನಾನು ಓಡಾಡುವಾಗ ಒಂದೂ ರೀತಿ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಾವ
ನಾ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ
ಮಿ. ನಾನು ಊಟ ಬಡ್ಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ನೋಡೋದು ನನ್ನಗೆ ಏಲ್ಲಾ ನೋಡಿದಿನಿ ಆದಳು
ನಾ. ಅದು ಅದು ಅದೇ
ಮಿ. ನನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ತು ನಿನ್ನಗೆ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಲಗ ಬೇಕು ಆಸೆ ಅತ
ನಾ. ಅದು ಅದು
ಮಿ. ನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೂ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆವು
ನಾ. ಬೇಡಾ ಮೀರಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಬೇಡಾ
ಮಿ. ನೋಡು ಪುಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲಾ ನನ್ನಗೆ ಸುಖಾ ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು
ನಾ. ಬೇಡಾ ಅದೇ
ಮಿ. ನನ್ನ ತಬ್ಬೀಕೊಡ್ದು ಮುತ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು.
ನಾ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಆಗಿತು ಅದರೆ ಹೊರಗೆ ಬೇಡಾ ಅನೊಂದು
ಮಿ. ನೋಡು ಪುಟ್ಟ ಏನು ಅಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೊದಿಲ್ಲಾ ನೀನು ಹೇಳ ಬೇಡಾ.
ನಾ. ಆದರು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲವಾ ನಾನು ಕೆಲಸದನು ಅದೇ
ಮಿ. ನೋಡು ಕಾಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಶ್ರೀಮತಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾ ಸುಖಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಜ ಮಾಡೋಣ
ನಾ. ಸರಿ ಅದು ಅವಳ ತಬ್ಬಿಕೊಡೆ
ಮಿ. ತಬ್ಬೀಕೊಡ್ದು ನಿನ್ನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೊ ಹಾಗೇ ಮಾಡು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಗೆ ಸುಖಾ ಕೋಡು.
ನಾ. ಹಕ್ಕಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸರಿ ಅಂದೇ
ನಾವೂ ಮನೆ ಹೊರಟೆವು ದಾರಿಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಡಿದೆ ಅವಳು ಹಾ ಅಮ್ಮ ಆದಳು ಯಾಕೋ.
ನಾ. ನಿನ್ನ ತಿಕಾ ನೆಕಬೇಕು ಅಂದೇ
ಮಿ. ಓಹ್ ಹೌದಾ ಯಾಕೋ
ನಾ. ಯಾಕೇ ಸುಖಾ ಬೇಡವಾ
ಮಿ. ಬೇಕು ಕಣೋ
ನಾವೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು ಅವಳು ನೀನು ರೂಮಗೆ ಹೋಗು ನಾನು ಬರುತೇನಿ ಆದಳು ನಾನು ಸರಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅದು ಹೋದೆ
ಅಮೇಲೆ ಮೀರಾ ಬಂದಳು ಕೈಲಿ ಹಾಲು ಲೋಟ ಇಂತು ಅವಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಳು ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ನಾನು ಕುಡಿದೆ ಆದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಕಣ್ಣನು ನೋಡಿದೆ ಅವಳು ನಾಚಿ ಯಾಕೋ ಹಾಗೇ ನೋಡೊದು.
ನಾನು. ನಿನ್ನ ತಿನ್ನ ಬೇಕು ತಿನ್ನಲಾ
ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದು ತಾನೇ ಆದಳು
ನಾನು ಅವಳ ಜೋರಾಗಿ ತಬ್ಬೀಕೊಂಡಗ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅವಳನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಮೃದುವಾದ ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಗಿದ್ದವು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಉದ್ವೆಗಿಸಿದೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಕೂಡಾ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೋಟು ಅವಳ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ತೆಗೆದೆ ಅವಳು ನಾಚಿ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಳು ನಾನು ಅವಳ ಕೈ ತೆಗೆದು ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ನೇಕೊಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಃಹಾಹಹಃಹ ಹಾಗೇ ಮಾಡೋ ಜಾಣ ಹಃಹಾಹಃಸ್ಷ ಹಾಗೇ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಃಅಹಃಹ ಅಮ್ಮಾ ಹಃಹಾಹಃಹೇಹೇಹೇ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಷಹಃಸ್ಸಸಾಸಸಾಸ ನಾನು ಅವಳ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸೀರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಿದ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಅವಳ ಲಂಗ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಳು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಆಆಸ್ಸಸಾಸಸ್ಫ್ ಆದಳು ಅವಳ ನನ್ನನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೆಡವಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಹಾಕಿ ಚುಮ್ಬಿಸಿದರು ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರ ಚಾಚಿ ಅವರ ನಾಲಿಗಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತ ವ್ರತ್ತಕರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಂಜಲು ಹಿರೆದೆ. ಅವರ ಎರಡು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ರಸ ಹೀರಿದೆ. ಅಹ!! ಎಂತಹ ರುಚಿ ಯಾಗಿತ್ತು ಮೀರಾ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದರು, ಅದು ಏನೋ ಒಂತರ ಮಜಾವಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ನನ್ನ ಎದೆ, ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಗೈಯುತ್ತ ನಾಲಿಗಿಯಿಂದ ನಾಯಿಯಂತೆ ನೆಕ್ಕಿದರು. ನನ್ನ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದರು. ನಾನು ಮೊಲೆ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಕುಪ್ಪಸ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಬ್ರಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಬ್ರಾ ತೆಗೆದಳು ಮೊಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ನಾನು ಮಗು ಹಾಗೇ ಚಿಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಃಅಹಃಹಾಹಅಹಃಹಹ್ಹಹಹಃಹಾಹಸ್ಷಹಃಷಹಸ್ಷಹಃಷಹಷ್ಶ ನಾನು ಮೊಲೆನು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅವಳು ಹಃಅಹಃಹ ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಮತ್ತೇ ಕಚ್ಚಿದೆ ಹುಂಹುಹೈಹ್ವ ಸ್ಸಸ್ಸ್ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ ಮೊಲೆ ನಿಪಲ್ ಸವರಿದೆ ಅವಳು ಸಸಾಸಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಅಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತುನ್ನೆನು ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸವರಿ ಏನೋ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ನನ್ನ ಗಂಡಕ್ಕಿತ ದೊಡ್ಡದು ಇದೇ ಅದು ಆದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಳು ಅದು ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತು ಅವಳು ಹಃಹಃ ಅಬ್ಬಾ ಇವತು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿದು ಹೋಗೋದು ಕಚ್ಚಿತ ಆದಳು ಮತ್ತೇ ಆದನ್ನು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೇ ಅವಳ ತೆಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಹಾಗೇ ಮಾಡು ಅದೇ ಅವಳು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿತು ಆದನ್ನು ಇನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಗ ‘ಹೇಯ್ ಚೀಪು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ರಾಣಿ ಮೀರಾ ರಾಣಿ ಚೀಪು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಿದೆ ನೀನು ಚೀಪೋದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮಳು ಹಾಗೆ ಚೀಪು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೀನಿ ಚೀಪು ಅಂತ ಅದೇ ಈಗ ಅವಳು ಬಾಯಿಂದ ಆಚೆ ತುಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ರಸ ಒಂದು ಸಲ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಕೆಯ್ಯಿಯೋಕ್ಕೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರೋದು ಅಂದು ಅವಳ ಬಾಯೀಲ್ಲೀ ರಸ ನುಂಗಿದೆ. ರಸ ಬಿಡುತ್ತ ಉಫ್ಫ್ ಏನ್ ಚೀಪ್ತಿಯೇ ತುಣ್ಣೆನ ತಗೋ ಕುಡಿ ನನ್ನ ರಸ ತಗೋ ಕುಡಿ ಆಹಹ ಚಿನ್ನಾ ನೀನು ತುಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಅದೋದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ರಸ ಬೀಟೆ. ಅವಳ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇ ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇನಾ ಲೋಚ ಲೋಚನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಚೀಪಿದಳು. ಅವಳ ನಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಂತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಇನ್ನು ಲಂಗಾದಲ್ಲಿ ಇದಳು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದೆ ಅವಳು ಪ್ಯಾಟಿಲ್ಲಿ ಇದಳು ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿದೆ.. ಮೊದ್ಲು ನನ್ನಗೆ ಅವಳ ಚೂಳು ಬರಸಿ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸಿಬಿಡ್ತು…ಅದ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಚುತ್ತಿದ್ದಳು… ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಹಾಗೇನೆ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನರಳುತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ತೊಡೆಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಾಚಾ ತೆಗೆದೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ರತಿ ಕಂಡಿತು ಅದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತು ನಾನು ತಡ್ಡಮಾಡದೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಹಾ ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ನಾಲಿಗೆ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಮೀರಾಳ ಇಡೀ ದೇಹ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗಲೇ ಹುಮ್ಮ್ ಹಹಃ ಉಮ್ಮ್ ಹಹಃ ಅಹ್ಹಃ ಉಮ್ಮ್ ಉಮ್ಮ್ ಹಹಾಹಗೆ ಎಂತ ಮಜಾ!! ಅಹಹ ಹಹಃ ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಔಚ್.. ಎಂತ ನಾಲಿಗೆ. ಽ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕು ಅದನ್ನು, ಬೆರಳು ತುರಿಸಿ ಕೆಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.. ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನು ತುರಿಸಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಅದನ್ನು ಕೆಯ್ಯ್ದೆ, ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ಕಲಿಸಿ ಕೊಂಡಳು.. ಅವಳ ರತಿದಿಂದ ರಸ ಹರಿಯಿತು ಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾ ಎಂದು ಮುಲುಗಿದಳು ಅವಳು ಲೋ ಪುಟ್ಟ ಬೇಗಾ ಹಾಕೋ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಗೂಟನಿಂದ ಸ್ಕಲಿಸಿ ಬೀಡು ಆದಳು ನಾನು ಸರಿ ಅದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತುನ್ನೆ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸವರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಹಃಅಹಃಹ ಅಮ್ಮಾ ಹಃಹಾಹಹಃಹಃ ನಾನು ಜೋರು ಹೋಡಿಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ಕೋಡುತಿದ್ಳು ನಾನು ಅವಳ ಬಿಡದೇ ಹೊಂಡಿದೆ ಅವಳು ಹಾಗೇ ಹೊಡಿ ಬಿಡಬೇಡ ಹಃಹಃ ಹಃಹಾಹಹಃಷಹಸ್ಷಹಃಷಸ್ಷಹಃಷಶಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಮ್ಸಮ್ಸ್ಮ್ಸಮ್ಸ
ಹಹಹ್ ಹೆಹೆಹ್ ಔಚ್ಅಹಹ್ಹ ಅಮ್ಮ
ಹಾಗೆ.. ಅಒಉಚ್ ಎಹೇಹ್ಹ್ ಏಹ್.. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದ ಹಾಗೆ
ಆಗ್ತಾ ಇದೆಹಹಹ್ ಹೆಹೆಹ್ ಔಚ್ಅ. ವ್ ಹಃಹಾಹಹಃಹ ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದಳು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪುತ್ತ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಆಕೆಯ ಬಹುದಿನದಿಂದ ಅದುಮಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮವನ್ನು ಹೊರಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕುಟ್ಟ ತೊಡಗಿದೆ. ಆಕೆಯಾ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಸ ತಾಕಿ ಅದು ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿತ್ತು.. ಅ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕುಟ್ಟಲು ಶಕ್ತಿ ಬಂದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ಯ ತೊಡಗಿದೆ. ಕಿರುಚ ತೊಡಗಿದರು “ಅಮಮ್ಮ. ಎಂತ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.. ಹ್ಯಹಹಹ್ಮ್ ಅಹಹಃ ಹಾಗೆ.. ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿ ಜಾಣ!! ಅಮ್ಮಮ ಹಹಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಮ್ಮ್ಹ್ ಉಮ್ಮ್.. ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್. ್‌ಅಹಹ್ ಹಃ ಒಉಚ್.. ಫ಼್ಫ಼್ ಮ್…ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್.. ಆಯಾ….. ನನ್ ಚಿನ್ನಾಆ…….. ಹ್ಮ್ಮ್ಮಮ್…. ಮ್ಮ್ಮ್.. ಹ್ಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್…ಆಆಹಹಹಃ…….. ಔಚ್….. ಶ್ಹ್ಹ್ಹ್… ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಲೋ ಪುಟ್ಟ ತುನ್ನೆ ಚಿಪ್ಬೇಕು ಆದಳು ನಾನು ಬಾ ಅದು ಎದ್ದು ನಿತ್ತೇ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಚಿಪೋಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹಾಗೇ 10 ನಿಮಿಷ ಚಿಪೀ ನಾನು ಅವಳ ನಾಯಿ ತರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಿಕಾ ನೇಕೊಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಾಹಾಹೆಹೆಹ್ ಔಚ್ಅಹಹ್ಹ ಹೆಹೆಹ್ ಔಚ್ಅಹಹ್ಹ ಸಾಕು ಕಣೋ ನಾನು ಒಂದೂ ಬೆರಳು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಹಃಹಃ ನೋವು ಕಣೋ ಬೇಡಾ ಆದಳು ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ತಿಕಾ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಕಾಮು ಬೇಡಾ ಕಣೋ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇರು ಮುಂದೆ ನೋಡು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೇ ಅದು ನಿದಾನಕ್ಕೆ ತಿಕದ ಸಂದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಅವಳು ಹಾಷಆ ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಅವಳ ಬಾಯಿನಾ ಒತ್ತಿ ಹಿದ್ದೀಧೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಜೋರು ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಚಿರಲ್ಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೀತು ನಾನು ಮತ್ತೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಸೊಂಟ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಬಾಯಿಂದ ಕೈ ತೇಗೆದೆ ಅವಳು ಅವಳು ಮ್ಮಮ ಹಹಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಮ್ಮ್ಹ್ ಉಮ್ಮ್.. ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್. ್‌ಅಹಹ್ ಹಃ ಒಉಚ್.. ಫ಼್ಫ಼್ ಮ್…ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್.. ಆಯಾ….. ನನ್ನ ತಿಕಾ ಹೋಯಿತು ಅಮ್ಮಾ ಹಆ ಏನು ಸುಖಾ ಹಃ ತಿಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಖಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಃಹಾಹಜಸ್ಷಸ್ಷಹಹಃಷಹಃಷಹಷ್ಶಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ಜ್ಫ್ಹಫ್ಜ್ಫ್ಹಫ್ಹಫ್ಹಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ಫ್ಸ್ಜ್ಜ್ಷ್ಷ್ಶಫ್ಗಸ್ಗ ಹೊಡಿ ಜೋರು ಹಃಷಜಷ್ಷ್ಶ್ಮಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸವೆಮ್wಮ್ಸಮಮ್ಸ್ಮಮ್೯ಮಮಮಮಮಮ್ಸಮ್ಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸ್ಫಮ್ಮಫ್ಮ್ಮಫ್ಮ್ಮಫ್ಮಫ್ಮ್ ನಾನು ಅವಳ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದು ಜೋರು ಹಾಡಿಯೊಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದೂ ಒಂದೂ ಎಟ್ಟೀಗು ಅವಳು ಚಿರೊಧೂ ಕೇಳೊ ಮಜಾ
ಅಮ್ಮಮ. ಹಾಹಹಹಃ…. ಔಚ್…. ಯೂ…. ಉಮ್ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್ ನಾನು ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಹೆಟ್ತು ಹೊಂಡಿದೆ ಉಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಊಉಫ್ಫ್ಫ್ಫ…… ಆಆಹಹಹಃ…….. ಔಚ್….. ಶ್ಹ್ಹ್ಹ್……… ಶ್ಹ್ಸ್ಸಹ್ಹ್ಸ್ಸ್……. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೋ……. ಹಾಗೆ…… ಉಫ್ಫ್ಫ್…. ಫಕ್… , ಫಕ್.. ಹಾರ್ಡರ್.. ಎಸ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನು ನಿನ್ನದು ಚಿನ್ನ!.. ಕಾಮ್ಮೊನ್……. ಶ್ಶ್ಶ್ಸ್. ಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್… ಹ್ಹಹ್ಶ್ಹ್.. ಹಾಗೆ ಹಾಗೇ……. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ…. ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ಯಿ.. ಹಾಗೆ ಹೊಡಿ.. ಹಃ ಅಮೇಲೆ ಅವಳ ಸೀದಾ ಮಲಗಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾಲುನಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಳು ನಾನು ಹೊಡಿಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಫುಕ ಫುಕ ಫುಕ ಫುಕ್ ಮಿ ಹಃಹಾಸಸ್ಸಸ್ಫ್ಫ್ಸ್ಫಸ್ಫಸ್ಡಫ್ ಹಃಹಾಹಹಃಹಃಹಾಸಸ್ಸ್ ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮೇಮ್ಮೇ೯ಮಮಮ್ಮಯಂಮ್ ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್
ನನ್ನಗೆ ರಸ ಬರೋ ಅನುಬವ ಅಯಿತು ಮೀರಾ ರಸ ಬರುತಿದೆ ಅದೇ ಅವಳು ಒಳ್ಗೆ ಬೀಡು ಅದನು ತಂಪು ಮಾಡು ನಾನು ಸರಿ ಅದು ಜೋರು ಹೋಡಿದು ರಸ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟೇ ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಅವಳು ಕಿಸ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸುಖಾ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಾ ಕಣೋ ನಿಂನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಬಂದು ಕೈಯ್ದು ಹೋಗು ನಾನು ಸರಿ ಅದು ಅವಳ ತಬ್ಬೀಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ
ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮಾ ಮಗಳ ಜೋತೆ ನೋಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

This story ಮಾಲಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸುಖಾ 2 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *