ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ 2

Posted on

Hi friends this is Vikki. Welcome back to my story. New year bere yaryaru hudgi jote enjoy madidri? Msg madi heli. And nanu new year wish madodu ugadi ge. Nange avagle hosa varsha. Ok story ge barona.

Last part alli helid story na illi continue madtini. Let’s start.

Last alli helid hage night Astella agi avnu hogi malkonda. Navu malkondvi. Belagge 6 agittu nanu yedde office ge hogbeku ready agbeku anta. Deepa kuda Nan jote ne edlu.

Deepa: ri banni illi anta hatra karadlu

Me: yene nindu belaggene

Deepa: Nan kasta nange nimgenu anta mole press madkoloke shuru madidlu.

Me: le belagge ne mood Banta ninge

Deepa: Nan tullige belagge mate ratri tunne haki abyasa madsiddu nive ivaga nive hingadre

Me: hosadralli yella hange but ivaga kelsad ottadakke yenu madoke agtilla

Deepa: adella gottilla banni tullu bisi agide tannage madi anta nighty mele yetti nanna avla hatra yelkondu kaalu madya kuraskondlu

Me: ivlu bidalla anta gottaytu. Avaga avlna bed tudige yelkondu nanu bed kelge kutu avla tullige Nan nalige haki nekkoke shuru madide. Hange nalige hakta 1 beralu tullige tirsi hinde munde madoke shuru madide.

Avlu full mood alli haaa ammma ahhaha madi hage madi innu ondu beralu haki aahha uufffff hahaha anta naralta idlu. Nanu tullinda nalige tegdu 2 beralu haki alladastidde. 5 nimisha hage madi yeddu Nan tunne na avla tullige hakide haki olge tallide. Avlu chiroke nodidlu. But liplock madi tunne alladsoke shuru madide. Hage 5 nimisha madide avla tullinda rasa Bantu. Nange office ge hogo time bere agtittu hage avlna bagsi nilsi hinde inda avla tullige haki keyoke shuru madide. Nighty Li avla mole Alle alladtidvu. Hinde inda 5 nimisha keyde nangu rasa Bantu. Avlna tiragsi avla bayige tunne itte. Olle ice cream chipo hage chipi Nan tunne inda bartiro rasa yella kudadlu. Tunne cleen madidlu. Nanu snana madi ready agi office ge horte avaga Ravi yeddu banda. Avnige madyana office hatra pic up madoke ba anta heli hode.

Madyana avnu bandu Nan karkondu hogovaga nanu avnige kelide. Ninne night yen nodtidre Ravi Nam room hatra.

Ravi: yavaga anna nanen nodtidde yenu illa tv nodta kutidde off madi hogi malkonde

Me: yako sullu heltiya night nanu nim attige madodu nodtidde Alva anta keltid hage avnu mukha kelfe madi nadgoke shuru madida.

Ravi: anna adu sorry anna. Innomme hinga madalla sorry. Appange ammange helbeda please.

Me: lo e age alli idella Coman but nim anna attige ne nodtiya alla yesturbeku ninge

Ravi: anna nanu beku anta nodlilla attige night kichen ge hogi soutekayi tagondu room ge bandlu adke nanu yake tagondu hogtidale anta nodoke bande alli nodidre Astella aitu.

Me: houdu nodidalle yen anastittu ninge

R: anna adu heng helodu nin munde

Me: paravagilla nanna nin friend anta tilko helu yen anastu ande. Adke avnu anna attige na ninne 1st time bettale nodiddu. Abba yen anna aval structure hage nodtane irbeku anastu. Anna hinge keltini anta tappu tilkobeda ninu attige na jasti madalva?

Illa kano kelsad naduve time kodoke agtilla avlige. Madve adaga tumba madtidvi. Adre pramotion admele tumba kelsa bartide avlige time kodoke agtilla.

Anna adru attige mole sexy agidave anna. Yeno Nan mundene hingella matadtiya nim attige bagge. Avnu sorry anna. It’s ok bidu. Mane Bantu Nadi anta manege bandvi.

Ravi avna room ge rest madoke Hoda. Nanu Nan room ge bande bandu nodidre Nan hedging laptop alli ondu video hakondu nodtidale. Yenu anta nodidre porn video. Ivlen istu chulu hidaskondidale anta nange ansi nanu presh agi bande avlu adanne nodta nighty mele yetti avla beralu tullige hakondu ujkotaidlu.

Nodli anta nanu Ravi hatra matadbeku anta hode. Alli hogi nodtini avnu deepa hakolo kacha tagondu avna tunni mele itkondu hodkoltidane. Nodi le Ravi yen matadtiya anta bedarsde. Avaga avnu anna hedru kacha tegdu bisaki avna chaddi hakondu anna please yenu madbeda anta heli Nan kalu hodkoloke banda. Nanu yeno idella yak hinge madtidiya adu anna ninne attige na bettale nodidaginda nange control madkoloke agtilla anna adke belagge atge snana madi hodmele avla kacha tagondu bandu itkondidde ivaga hodkotidde anda.

Sari kutko illi anta heli nodu nin hatra matadbeku ande helu anna anda. Ninge deepa na hadoke ista ideya ande. Avnu shock alli yen heltidiya anna anda. Helu ista ideya ande. Avnu adu hu anna ista ide. Sari hagadre ninne room hatra bandiddalla ade time ge baa anta heli avna room onda ache hode. Munde yen aytu anta next part alli heltini. Keep supporting me.

Nim anisike abhipraya na nange mail madi tisli. Nan mail id [email protected]

This story ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ 2 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *