ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 1

Posted on

Hello nan hesru santhosh age 25 brown complexion skin type 5’8 height gym built Nan tunne size 6inch girth 2inch from banglore idhu Nan first story experience support madi odhi enjoy madi nim abhiprya thilsi idhu nadidhu 2018 Ali Nan 2year engineering Ali idhagga e kathe ya heroine hesru MANGALA ( name changed ) antha mangala age
38 years sizes dodadhu 36-34-38 molle kayyi thumba sigodhu sonta ekondhu thikka hidkondree Abba full kalhangadi hannu antha thikka adhu fair complexion pakka banglore aunty types full modern kuda alla full Desi antha nu elloke agolla athara aunty avlu Avlu actually parichaya agidhu Nan bellage 5 am early bird nanu bega eddhu jogging hogthirthini park Ali area beda avlu dina barovlu Nan workout Ella maguskondh nanu hogthaidhey Nan en ast observe madthirilla adre park horagde bandhu dina coffee khudkondh nithirthidhey avlu gate indha horage hogbekadre alle bandhu hallu tagondh hogovlu Dina hinge nodthaidhey 1month sumne observe madthidhe avlu ondh Dina smile madoke start madidlu hoo biluthey ankondhey smile start aythu hange 2months hii hello start aythu alle park alle meet hange Ella admele ondh bye elodhu aste Avlu oble barowlu jotheli yaru barthirilla Nan observe maddidhagge Eno avle hatra agoke kaythaidlu hange swalpa Dina admele Nan jogging madbekadre jothele barowlu hange conversation start agodhu
Mangala – niv elindha barodhu?
Me – ille hatra nam Mane nimdhu?
Mangala – namdhu ille 3road bittu hogbeku
Me – okay daily obre barthira?
Mangala – howdhu nivu?
Me – haa
Hinge casual conversation aste hinge swalpa Dina nadidthu daily meeting spot park yaru irodhu illa kelodhu illa hegidhe nodi antha sumne mellake swalpa hatra adlu mane bagge elloke start madidlu avlige obba maga idane 8years avnige Ganda software employee ivlu housewife aste irodhu rented house bandhu 1year agithu aste
Ella elkondhlu Nan en ast ellirlilla Nange en Andre jog madi bandhu kuthirthidhe AVL jothe walk madtha irthini avlige mundhe bittu Nan AVL thikka nododke thumba asse agodhu AVL yavaglu jogging dress alle barovlu shape channgi kanodhu addrallu a thikka aduskondhu hindhe mundhe hogthaidree alle hidkondh jogging Pant ilsi Nan tunne na hindakke AVL thullige sigsi keeyo astu channgi irthithu hinge madthaidhey avlige gotagthithu adru sumne irovlu avlige adhe bekagitthu ondh Dina hinge madthidagga AVL hindhe sudden agi tirgidlu Nan tunne nigrithu AVL nodbittlu ondh full sakattagi hall kachkkondhu smile maddidlu Abba full sakattagi itthu sumne mundhe naditha idlu keludlu
Mangala – en nodthidhey?
Me – swalpa mellake nim back aunty
Mangala – aunty anbeda mangala antha ne elu parvagilla ast changidya Nan back
Me – houdu illa Andre nodthina nanu
Mangala – innu en en ansuthe
Me – nim number Kodi elthini illi beda
Mangala – hoo number beka kodolla en en eltiya beddapa
Me – ayyo athara en illa sumne keldhe
Mangala – nanu sumne eldhey nin number kodu nane messege madthini phone Ella madbeda free iddaga Nan Ganda illdaga nane madthini
Me – ( full bidlu antha gotaythu ) number kotte okay antha ondh bye helli bandhe
Next day jogging hoglilla
Sumne kuthidhey avtha madyanna ondh time 3 agithu avaga Ondh message banthu unknown number indha
Hii antha
Me – who is this?
This is ur jogging partner speaking antha banthu
Me – hoo mangala
Mangala – yes yake bandirlilla ivathu
Me – illa swalpa late agi eddhey adike bandirlilla
Mangala – yake late aythu malgodhu
Me – swalpa kelsa itthu adike

Mangala – howda free time Ali en madthirtiya?
Me – enilla kalli ne ninu?
Mangala – Nan en madthini Mane kelsa tv aste bere enu illa
( Avath jasthi en messege madlilla hinge 1week aythu AVL Ganda bagge elloke start maddidlu avnu enella madthidha changi nodkondh thirllla amele ivlunna bayodhu thumba himse agodhu antha Ella ellovlu istella elloke avagle 5 months tagondh idlu AVL parichaya agi )
Mangala – lo enmadthidya
Me – enilla kalli ne elu
Mangala – phone madla?
Me okay
Ring aythu ethkondhu en madam en samachara idhey Kano
Swalpa atta addona antha ankondhey
Me – ivath en dress hakidya
Mangala – saree Kano maneli idhagga illa Andre night dress haa
Me – howda
Mangala – huu nin en hakirtiya maneli
Me – same night dress malgbekadre enu hakolla 😀
Mangala – hoo yake free agi irli antha na 😀
Me – free agi bitirthini changi niddhe baruthe antha
Mangala – hoo hange ninge mood bandre en madtiyya
Me – ellru idre control madkothini tunne nigrudre en madodh obne idre hodkothini

Mangala – Abba nodididni Nan back nodkondh nin tunne nigrodh na
( Direct agi ne mathadthidvi ondh thara Kushi nange avlu kuda )
Me – changiro figure kandre automatically Nan tunne eddhu nithkoluthey adralli enidhey Andre nin figure ast changidhey antha artha
Mangala – hoo hange
Me – huu
Mangala – Nan body ast changidya?
Me – huu mathe race kudre iddhagge idya full changiro figure adhu gottha
Mangala – saku hoglidhu

Me – hoo hangenilla mathe
Mangala – elbeku nine Nan yak phone madhey Andre nan husband 3 days trip hogthaidare avr friends jothe magu kuda irolla ajji manege bittu barthini manege bartiya
Me – ( hoo biddlu aunty ankondhu ) aythu barthini
Mangala – Nan kandre ninge ista alweno
Me – huu ista ne yake
Mangala – Nan nija elthaidini Nan Ganda nannuna mutti 1 year agthaidhey thullu full nevve agutho Kano est beralu hakondru sallaola Kano avthu nin nannuna nodi nin tunne nigruthalla avathe ankondhey keyuskobeku nin hatra antha full heat Kano nange nin jothe chat madbekadre ne mood baruthey ivaglu melake thullu mele kayyi aduskothaidini
Me – nanu Nan room ge hogi lock madkondhu ninge hange maja kodla
Mangala – huu elo en madbeku
Me – pakdalli yaru ilwa
Mangala – yaru illa Kano oble room Ali idini
Me – mellake kallu agla madu saree etthu yav colour saree adhu full wax madtiya alwa ninu full body
Mangala – huu Kano ninge henge gotthu
Me – nin body na maintain madtiya jogging dress

Bandagga kallu nodthirthini wax agirodhu gottagodhu and nin baggi edhagga nin sonta hatra ondh kudlu ni irlilla hotte nu changi kanodhu 😂
Mangala – hoo kallu agla madi elu munde mellake saree ethkondhu nanu ollage bandre nin kalindha Nan nallige indha mellake ninn monkallu vargu nallige aduskondhu Nan kayindha innu mellake saree na ethidre full nin thullu view sakataggi kanbeku mellake nin nallige indha monkallindha nin thodhey kiss madtha madtha nin thullu hatra bandre
Mangala – hoo eno idhu sakatagi idhey Kano Nan thullu na bidoke agthilla ujthaidini full nenuskondre ne mayyi Ella nadguthey l anuthey me – hange mellake bandhu nin kalluna full agla madi thulluna ollage Nan nallige bittre Abba
Mangala – saku Kano hoo rasa banthu Kano torusla antha ondh pic kalsidlu abbba est changithhu Andre full clean shaved pink thullu suttha swalpa black agidhe sakataggi idhey
Mangala – hegidyo
Me – sakataggi idhey
Mangala – loo nin innu 3 days wait madu manege baruvanthey
Me – okay

Next enaythu antha next part Ali elthini

Hegidhe anisike antha thilsi
Ninge Nan hatra mathabeku ansidre aunties and women ninge Instagram I’d @kannadakamaconfessions ge dm madi
Or else email madbeku ansudre – [email protected] email madi nin abhipraya thilsi

This story ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 1 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *