ಮಹೇಶ್ (45 ವರ್ಷ) ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ವಾಕಿ೦ಗ್ ಬ೦ದಿದ್ದ. ಬರ್ಮುಡ ಟೀಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಎದುರಿನಿ೦ದ ಒ೦ದು ಆ೦ಟಿ ತಿಕ ತೋರಿಸಿಕೊ೦ಡು ವಾಕ್ ಮಾಡುತಿತ್ತು.  ಆ ಸಕತ್ […]

ಪ್ರದೀಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ […]

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಅನಿತಾಳ ಸಂಸಾರ ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ೬ ವರ್ಷವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ […]

ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ಮುಖ ಇಟ್ಟು, ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತಾ ನನಗೆ ಕಚಕುಳಿ ಇಟ್ಟು, ನಾಲಿಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ವದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ […]

  • 1
  • 2