ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಕಥೆಗೆ […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ಈ ಹೊಸ ಕತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಹೊಸ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕತೆಯನ್ನು ನೀವೂ […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ರೇಕಿಸಿ ರಂಜಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಓದಲು ತಿಳಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ […]

Previous Parts. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನನ್ನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೀಗೆ […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನನ್ನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನನ್ನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. […]

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. […]