ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲೆ ರಾಣಿ – 2

Posted on

ಹಾಯ್, ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲೆ ರಾಣಿ – ೧ ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನ್ನು ಓದಿ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮರೀಬೇಡಿ. ಯಾರು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಕಥೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿ ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅವನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ … Continue reading ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲೆ ರಾಣಿ – 2

The post ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲೆ ರಾಣಿ – 2 appeared first on Kannada Sex Kathegalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *