ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮ – Kannada Sex Kathegalu

Posted on

Hi guys edu hosa story

ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ personal reason inda stop madtini iga idu 50% real 50% imagination nanna jothe frnd na anubhava

Story alli ond hudgi college life alli sex heg enjoy madtale anta heltini story alli 4 jana main agi irtare iga story alli avru college start alli iro hage age matte avr details heltini
Heroine 1 – M ( name ) 19 ( age ) 28-26-32
Hero 1 – K ( name ) 20 ( age )

E story start agodu 2017 heroine munche inda clg alli irtale matte hero college ge entry agate hero degree ge hero hosa student adike avnu decent agi studies kade serious ida college start agi 2 months admele hero ge heroine mele love agake start agate hage avnu propose madtane avlu aytu anta accept madtare avru ibru clg alli swalpa janake vishya gotirate avribru first time sex madirodu heroine maneli gotagi avr maneli beda antare aga hero “love beda frnds agi irana” antane adike “yen beda ninu chang marks togond baa amele yenu helala” adike hero “aytu” anta heli ibru love na continue madtare amele ond sem exam agi yella ache hogtare trip ge anta alli trekking anta hero heroine bere kade hogtare alli tumba cold weather anta ibru heat ge bandu batte bichi sex madtare avru sex madovaga tumba jana trekking bandodru nodkondu hogatre adre ond boys group irate avru hero tale mele hodidu heroine na gang rape madtare avru 3 jana tull alli tikka ke tunne haki haki keydu keydu tull olage rasa bitu trekking madake hogtare hero ge pragne baro time ge heroine rape agirodu nodi avlge dress haki vapas room ge hogtare heroine ge pragne bandmele hero ge “yeno gandu yaro bandu keytidri avrna tadyake agala gandsa ninu hogu signal alli change kelu chakka Tara” idana keli hero ge kopa bandu batte bichi tunne na nigrskondu hakond keytane heroine na avn kodo shots ge heroine “ahh yeno Yako heg keytidya avr madid rape ond pain inu kami agilla uff mmm ahhhh amma bidu keyodu” hege helta pain jothe sex na enjoy madtidlu 1gante keydu rasa na mukake bitu heroine na tight agi hug madkondu “yene gandsa anta kelide alva iga nodu gandstana” adike heroine “sorry kano hag helididki iga rape vishya yen madana” hero “police anta hodre mana maryade hogate amele aste iga friends with benefits iro relation phone madaku sigala” heroine “nin helid nija love beda andru nane contine madide iga vapas hogana nan tablet togotini astu problem yen adru adre doctor frnd hatra keli abort madstini” hege heli avru allinda bega vapas bartare amele 2 weeks admele pregnant adlu heroine adana friend help inda abort madi maneli yeno heli adjust madi clg ge hogake start madtale amele Ibru nu week alli 2 times college hatra park alli sex madtirtare alli inu Tumba jana lovers bartare ond sala Valentine’s Day ge allige hodru hero heroine alli hodaga yella couples swapping madkondu sex madtirtare amele hero “idela beda nan room ge hogana baa” anta room ge hogi sex madtare ide time ge heroine ge bore agate hero jothe sex madake breakup mad idre doubt barate anta avlu ond plan madi frnd ge ond video madake heltale avr sex madodu amele exam munche ond week holiday irate avaga library ge anta bandu ibru college washroom ge hogi alli sex madtirtare adre problem agate yen andre heroine frnd jothe inoblu bandirtale video madi blackmail madana anta irtale heroine adre heroine frnd jothe inond hudgi bandidrinda avlu yella boys jothe sex madirtale college alli avlu video madi yella group ge bidtale amele hero na blackmail madake hogi full clg alli troll adru amele principal meeting alli kelidaga heroine “idela avndu tappu nanu clg Ali beda Andru force madida” anta helidlu
Edla agi 1 month admele hero na exam admele transfer madidru college alli idu heroine na first lover jothe Ada gatane heroine na inond sex adventure ide adana baryake readers na protsaha beku nimma anisike na @bike_rider_1291 ge dm madi

This story ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮ appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *