ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 3

Posted on

Hello nan hesru santhosh age 25 brown complexion skin type 5’8 height gym built Nan tunne size 6inch girth 2inch from banglore idhu Nan first story experience support madi odhi enjoy madi nim abhiprya thilsi idhu nadidhu 2018 Ali Nan 2year engineering Ali idhagga e kathe ya heroine hesru MANGALA ( name changed ) antha mangala age
38 years sizes dodadhu 36-34-38 molle kayyi thumba sigodhu sonta ekondhu thikka hidkondree Abba full kalhangadi hannu antha thikka adhu fair complexion pakka banglore aunty

Kathege baroona hindhe iddha kategalanu oddalu illi

# ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 1

# ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 2

Continued here

Bellege bellege ne keydre olle sukha avthu keydhu rasa bittu AVL thullige full oddey madi malgusdhey eddhagga madyana agithu pakkadali irlilla noddhey hange eddhu kitchen hatra hodhey Ali nithkondh utake ready madthaidlu
Me – hegithu baby dengidhu?
Mangala – nice thumba Dina admele tunne na hakuskondidnalla swalpa uri adru changidhey Nan Ganda tunne nu idhey full sanna and keyyoke hogolla sukha ne illa carrot 🥕 athwa savthekayyi ne gathi agithu nange ivaga
Me – irli baa chinna antha AVL thikkake kayyi haki ujthaidhey thullu mele hindhe indha avlu ondh t shirt mathe kellage boxers hakondidlu AVL gandandhu Nan bethale ne idhey Nan tunne alusduskondh bandhu nithkondhu tunne Ali AVL tikka ke ujthaidhey en maja Andre avlluna hidkondh keyyoke kuddre thara idlu AVL kudlu full bichdey kudlu na hidkondh atta adtha idhey mellake kudlu hidkondh hindake elkondhey ouuchhh bido kelsa madthini amele barthini hogi sofa mele kuthkoo antha elidlu nanu biddoke ready illa tshirt ollage kayyi hakdhey sontakke sssss antha ondh sala usiru elkondlu AVL hotte hidkondh atta adthaidhey full hottey ujjtha ujjtha melgadhe kayyi hakki molle na ujjoke start madhey molle mellake hichadagga ammmmma aaa ummmmmm uffff annovlu mellake tshirt na mele etthidhey kitth pakkake hakdhey kudlu na side ge madi AVL bennige ondh kiss 💋 madhey mellake avll kuttige hatra hodhey ondh deep kiss madhey AVL kuttige ge kiss madtha madtha molle na channgi hiccki hiccki chappathi bittu naddidha hagge madthaidhey full sakataggi iddvu ummmm ummmm haaa antha idlu mellake boxers kellage ilusdhey thikka sakaatagi kantha itthu kelgadindha ondh jorage hodhey chhhat antha bitthu ettu kugidlu ammma hodibedwo noyyuthey 😂❤️🌶️🌶️ kempagge aythu mellake thullna ujjithaidhey kellage kayyi hakki rasa bandidtthu avagle 💦
Me – en mangala Nan ninnuna correct agi mutthidrey full rasaa bandiruthey alwa 😂 ninge
Mangala – adhe power gandsina touch ge irodhu e intimation vibrator or dildo Ali sigolla
Mellake avlunna mundhe tirguskondhe AVL thullu channgi kantha itthu bellage dairy milk hakki nekkidh sakattagi itthu nange thullu na nekkbeku innodsala ankondhey avllunna karkondh bandhe kitchen Ali Ella off madi barthini antha hogi bandlu hall ge bandhu sofa mele ondh bedsheet hasi kall agla malgidlu kayyige almond oil bottle kotlu mellake massage madu antha nanu mellake swalpa tagondhu AVL kudlu indha start madhey first kudlige Ella hachidhey mellake mukkha hatra bandhe swalpa hanngege jacchi amele lips hatra bandhu kiss kotte 💋😂 lip lock madkondhu swalpa oil tagondhu AVL molle ge hacchtha hodhey full molle na massaga maddhey kayyige full sigthailla full dododh molle adhu ondh molle na eradu kayyali idkondh swalpa light agi ujjithaidhey molle toothu na bayyali hakondhu cheepoke start madhey hallu kudyooke elthaidhey avlu ammmma aaaa nanu muddhu kacchoo nin molle Ali hallu kudyo antha otthkothidale Nan thalle na tagondh bandhu innodh swalpa oil tagondhu eradu mollege hacchi kellage bandhe AVL molle kellage sontha hatra bandhu enne hacchi giloke shururo madhey mellake mulgthaidlu uuuu uuuu hahhahaa hahhaaha ufff uuuuauaua hhhahah anovlu aste amele hindhe tirgusdhey bennige full oil thikdheey massage madoke start maddhey hodyodhu bennige barber shop Ali hodidtharalla same massage madhey full relief agithu avlige mathe ultha tirgusi kalluna agala madi Nan dodh berligge oil hakkondhu thullu orgade mellake addustha foreplay madkondhu thullu ollage thurusdhey nan nallige li full AVL thullulna horgade indha nektha idhey ollage beralu addustha idhey mullgowlu full jorage ammma ammmma anmmmaa. Aaaaaa a a a. Aa. Aaaaaaaa agthilla aaaaaa anovlu ayyo ayyyo ammmma uuuuuuu uuuuuuuu heeeeeee uuuu anovllu horagge tegdhu hinge 5 minutes maddhey mellake horage tegdhu eradu berallu ollage hakki thullu melle ujjidreee jorage uryatthe adre rasa karkothare bega ujjidhe ivlige rasa harsidlu 💦💦💦 ammmma antha full churu bidadha hagge kudhey idhu ondh sala adhunne tagondh avla bayyali itthu cheppusdhey innodsala ollage haki maddhey karkondlu jorrage kirchthaa idlu hange kellage kallige thodhege Ella swalpa swalpa enne hacchi Nan kellage hodhey avlige Nan tunne na chipoke kottu sumne hege chipthale antha AVL kannune nodtha idhey full Nan tunne na melindha kellage vargu AVL bayyali massage madthaidlu nodtha idre olle sukha aaaa henge chipovlu Andre full nallige Ali service maodvlu Nan tunne na hange avluuna elkondhey Nan mele Nan tunne nigri rod agithu avlunna Nan thodhey mele elkondhey thullu na agla madi tunne na ollage hakdhe avlunna thabkondhu Nan tunne na ollage haktha keythaidheyy ammmma a a a a a a amamammamaaaaa aaaaa uuuuuuuu yes yes ssssssssss aaaaaaasssss uuuuuuuuu uuuuuu nanan tunne Li olleg thaltha idhey Nan tunne slip agodhu vargae barodhu avle ithkondhu egroke start madidlu Nan sumne malgidhe swalpa egridlu amele position change madi avlunna sofa ge support kodsi sofa Ali arm rest mele thikka agla madi thullige tunne hakki hodithidha idhey hinge madthidrbekadre ammmmama aayyyyi fuck fuck fuck fuck fuckkkk baby keyyyo keyyi ammmmmaaaa yessssssssss hange hange nange baro hagge aythu joragge hodyoke start madhey innu jorage yyyyyyyesssssss anmamamammamamammaama amammamama anthidlu nandhu out aythu 💦💦. AVL molle na chippi avlige lip lock madi AVL molle mele malagdhe
Next enaythu antha elthini stay tuned…

Next enaythu antha next part Ali continue madthini

Alivargy response hege irli thank you

Incase messege madbeku ansidre

Instagram @kannadakamaconfessions illi ista agilla innu privacy beku antha adre

Email – [email protected]

This story ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 3 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *