ಭಾರತಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ 3 – Kannada Sex Kathegalu

Posted on

Hi all, previous episode ನಲ್ಲಿ 1st night fix ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಸೌಂದರ್ಯನ ತೋರ್ಸಿ full control ಗೆ ತಗೊಂಡು next ಅವ್ಳ್ ಗಂಡುನ್ನ ಸೇರುಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರ್ತಿ ಗಂಡುನ್ ಬ್ಯುಟಿಗೆ ಹಾಕೋ plan ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದೆ.

ರೇಖಾಗೆ ತನ್ ತಂಗಿ ಭಾರ್ತಿ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ but ಅವ್ಳ್ ಇದು ವರ್ಗು ಯಾರ್ ಹತ್ರನು ಕೆಯುಸ್ಕೊಂಡ್ ಇರಲ್ಲ so ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲುಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಅನುಭವ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ college ನಲ್ಲಿ lesbian porn movie ನೋಡ್ತಾ ಒಬ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲ್ಲ್ ಮೊಲೆ ನ ಚೀಪುಸ್ಕೊಂಡು, ಚೀಪ್ಪಿ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಆದುಕೆ ಒಳೆ size ನಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ತಿಕ ಇರುತ್ತೆ.

But ಅವ್ಳಗೂ 1st time real ಆಗಿ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡೋ time ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ಳ್ ನೋಡೋಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಸೆಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ pink virgin tullu 32 ಸೈಜ್ ಮೊಲೆ 30 ಸೈಜ್ ತಿಕ. ತನ್ ಗಂಡುನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಳೋಕೆ ಇನ್ ಏನ್ ಬೇಕು. ಶಾಟ ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾಲ್ಲೇ. But ಅವ್ಳ್ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ತನೆ but ತುಂಬಾ ತುಲ್ಲನ ಹರ್ದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. But ರೇಖಾಗೆ ಇವ್ನು ಪಾಪ ಸಾದು ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ಳ್ಗೆ ಕೆಯಿಸ್ಕೊಳೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.

ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕ್ ಐದ್ದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಗೆನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Separate ಮನೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತರೆ full privacy ಇರುತ್ತೆ, bed room ಇವ್ರ ಕೆಯ್ದಾಟಕೆ ready ಆಗ್ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ತನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ತುಲ್ ನ ಹರ್ದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡೋಕೆ ತುದಿಗಾಳ್ಳಲಿ ನಿಂತಿರ್ತನೆ, ರೇಖಾ ಇವ್ನು ಸಾಧು ತರ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ನೋವ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನೋ ಧೈರ್ಯ.

ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಮೋದ್ custom dress ನಲ್ಲಿ ready ಆಗಿ wait ಮಾಡ್ತಿರ್ತನೆ. ರೇಖಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳ್ white body ಗೆ fit ಆಗೋ ತರ tight black colour bra and tight sexy panty ಜೊತೆಗೆ as usual saree ಹಾಕೊಂಡು open hair ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಇವ್ಳ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ದಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ರೇಖಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗ್ ನೋಡೋದ್ ನೋಡಿ ನಾಚ್ಕೆ ಇಂದ ಹಾಲ್ ಕೋಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಇವ್ಳ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ರೇಖಾ ತಗೋ ನೀನೇ ಕುಡ್ಸು ಅಂತ ಕೊಡ್ತನೆ ರೇಖಾ ಅರ್ಧ ಕುಡುಸ್ತಳೆ ಇನ್ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾಗೆ ಕುಡುಸ್ತನೆ.

ರೇಖಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ಳ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಾನೆ. ರೇಖಾಗೆ ನಾಚ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾನ ಹತ್ರ ಯಳ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣೇಗೆ ಮುತ್ ಕೊಡ್ತನೆ. ರೇಖಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋದ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡು ನಾಚ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಿರ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ಮುಖ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣೇ, ಕೆನ್ನೆ, ಗಲ, ಕಿವಿಗೆ romantic ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ಳ್ ಹಿಂದೆ ಸೊಂಟನ ಸವ್ರ್ತೀರ್ಥನೆ. ರೇಖಾಗೆ ಏನೋ ಒಂತರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾ ಮುಖ ನೋಡ್ತನೆ ಅವ್ಳ್ಗೆ ನಿದಾನುಕ್ಕೆ mood ಬರ್ತಾಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ನ್ ಕೈನ ಅವ್ಳ್ ತಿಕುದ್ದ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು press ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೇಖಾಗೆ tempt ಆಗಿ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟು ನೋಡ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ತುಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ತನ್ ತುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ಳ್ ತಿಕನ press ಮಾಡ್ತಇರ್ತಾನೆ, ರೇಖಾ ಗೆ tempt ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ತುಟಿ ಗೆ ತುಟಿ ಸೇರುಸ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ತುಟ್ಟಿನ 10 minutes kiss ಮಾಡಿ. ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ಳ್ ಸೀರೆ ಸೇರ್ಗ್ನ ಬಿಚ್ತನೆ ಅವ್ಳ್ ಸೀರೆ ಸೇರ್ಗು ಜಾರಿ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವ್ಳ್ ಹೊಕ್ಲ tight ಬ್ಲೌಸ್ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಗೆ tempt ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ಸೇರ್ಗೆನ ಇಡ್ಕೊಂಡು ರೇಖಾ ನ ನೋಡ್ತ ಅವ್ಳ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತನೆ. ರೇಖಾ ತಪುಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳ್ ಸೀರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾನ ನೋಡ್ತಾನೆ tight ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ನಲ್ ಇರ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳ್ ನಾಲ್ಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ನ ಚೀಪ್ತಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಿಚ್ತಿನೆ. ರೇಖಾ ಅವ್ಳ್ ಕೈನ ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆ ಮೇಲ್ ಮುಚ್ಕೊತಾಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ನ ಮಂಚೂದ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಸಿ ಅವ್ಳ್ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅವ್ಳ್ ಹೊಕ್ಲ ನ ಮೂಡಡ್ತಾ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ತಗಿತನೆ.

ರೇಖಾ ಗೆ ನಾಚ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬೆನ್ ತೋರುಸ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಿರ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ರೇಖಾ ನ white ದೇಹ sexy ತಿಕನ ನೋಡಿ ತುಣ್ಣೆ ಯದೋಳೋಕೆ start ಆಗುತ್ತೆ.

White colour ತೊಡೆ black tight panty ನ ( ರೇಖಾ ಬೇಕು ಅಂತ ನೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಗೆ tempt ಮಾಡ್ತಇರ್ತಾಳೆ ). ಪ್ರಮೋದ್ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡ್ಗಿರ್ ನ ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ but ರೇಖಾ ಅಷ್ಟ್ sexy ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ತಾಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ದೇ ತನ ಬಟ್ಟೆನ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರಿ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತನೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖುನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ಳ್ನ ಅವ್ನ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಗುಸ್ತನೆ ರೇಖಾಗೆ ನಾಚ್ಕೆ ಆಗಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊತಲೆ. ರೇಖಾನ tight bra ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಕಾಮ ತುಂಬಿ ಬರುತೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ಳ್ ಕೈ ತಗಿತನೆ. ರೇಖಾ ಪ್ರಮೋದ್ನ ನೋಡಿ full shock ಆಗ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಬರಿ underwear ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತನೆ ಅದು ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ ಇಂದ bulge ಆಗಿರುತ್ತೆ.

ರೇಖಾ ಅದುನ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದ್ರುಕೊಂತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾನ ಯಾತ್ಕೊಂಡ್ ಮಂಚೂದ್ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ಗುಸ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾ ಮುಖದಿಂದ ಮುತ್ ಕೊಡೋಕ್ start ಮಾಡಿ ರೇಖಾ ಕುತ್ಗೆ ಹತ್ರ ಮುತ್ ಕೊಡ್ತಾಇರ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಅಂತ ನರಳಾಡ್ತಿ ತುಟ್ಟಿ ಕಚ್ಕೊಂತಳೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ನ ತಿರ್ಗುಸಿ ತಿಕ ಮೇಲ್ ಬಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಇಂಚು ಬಿಡ್ಡೆ ಅವ್ಳ್ ಬೆನ್ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ಳ್ ತಿಕನ ಮುದ್ದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ

ರೇಖಾ : ಪ್ರಮೋದ್ದ್ದ್ದ್ದ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಸಾಕು ಪ್ರಮೋದ್.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾನ ಬ್ರಾ hooks ಬಿಚ್ಚಿ ರೇಖಾನ ಮೊಲೆ ಮೇಲ್ ಬಾರೋ ತರ ತಿರ್ಗುಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ಹೊಕ್ಲುಗೆ ನೆಲ್ಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಪ್ರಮೋದ್ ತಲೆನ ಅವ್ಳ್ ಹೊಕ್ಲುಗೆ ಒತ್ಕೊಂತಾಳೆ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಹಸ್ಸ್ಸ್ ಹಫ್ಫ್ಫ್.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ ಹೊಕ್ಲ ನೆಕ್ತಾ ನೆಕ್ತಾ ಅವ್ಳ್ ಮೂಲೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತನೆ

ರೇಖಾ : ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಮಾಡೋ ವಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆತ್ಲಾಗಿದ್ಲು ಇಗ ಪ್ರಮೋದ್ ತನ್ ಮೊಲೆ ಹತ್ರ ನೆಕ್ತಾ ಬರೋದ್ ನೋಡಿ full ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆ ಗೆ ಬ್ರಾ ಮೇಲೆ ಮುತ್ ಕೊಡ್ತನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿದನುಕ್ಕೆ ಅವ್ಳ್ ಬ್ರಾ ತಗಿತಾನೆ. ಅವನ್ಗೆ control ಮಾಡ್ಕೋಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆನ ಮುದ್ದ್ ಆಡೋಕೆ start ಮಾಡ್ತಾನೆ

ರೇಖಾ : ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಅಂತ ನರ್ಳ್ತ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಕೊತಳೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಒಂದ್ ಕೈ ಇಂದ ಅವ್ಳ್ ಒಂದ್ ಮೊಲೆನ press ಮಾಡ್ತಾ ಇನೊಂದ್ ಮೊಲೆ ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪ್ಪ್ತ ಇರ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಅಮ್ಮ್ ಹಾ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಇನೊಂದ್ ಮೊಲೆ ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಈ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ನ soft ಆಗಿ press ಮಾಡಿ 15 min ಮೊಲೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಅಡ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಪ್ರಮೋದ್ನ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾಗೆ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ, ಚೀಪಿ ಅವ್ಳ್ ತುಟ್ಟಿ ನಲ್ ಇರೋ ಜೇನ್ ಹಿರ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ತಾಇರ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಹಾಗೆ kiss ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ಳ್ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ

ರೇಖಾ : ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆ ನ soft ಆಗಿ press ಮಾಡ್ಕೋತರ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ ಕಾಲ್ ಇಂದ start ಮಾಡಿ ಅವ್ಳ್ ತೊಡೆ ವರ್ಗು ನೆಕ್ತಾ ಬರ್ತನೆ.

ಅವ್ಳ್ ಬಿಳಿ ತೊಡೆ ನೋಡಿ ಅವನ್ಗೆ full tempt ಆಗಿ ಅವ್ಳ್ ತೊಡೆ ಅಗ್ಲೂಸ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಇವ್ನು ಮಾಡೋ ಮುದ್ದ್ ನೋಡಿ full control ತಪ್ತುಲೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಇವ್ಳ ಒಳ ತೊಡೆನ ನೆಕ್ತಾ ನೆಕ್ತಾ ಇವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಅಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ ಹಾ ಹಫ್ ಹಸ್ಸ್ಸ್ ಹಾ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾ panty smell ನೋಡ್ತಾನೆ ಅ smell ನಲ್ಲೆ ಅವನ್ಗೆ ನಶೆ ಏರುತೆ, ಅವ್ಳ್ ಓದ್ದೇ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾಂಟಿನೇ ನೆಕ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಪ್ರಮೋದ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಆಆಆಆಆಅ ಅಮ್ಮ್ಮ್

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ panty ಬಿಚೋಕೆ ಅವ್ಳ್ panty ಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ರೇಖಾ ಅದುನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ ಯತಿ cooperate ಮಾಡ್ತಾಳೆ.

ರೇಖಾ : full ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿ full ನಾಚ್ಕೆ ಆಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲ್ ಮುಚ್ಕೊತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಕ್ತನೆ ನಿದಾನುಕ್ಕೆ ಅವ್ಳ್ ಕೈನ ತುಲ್ಲ್ ಇಂದ ತಗ್ದು ನೋಡಿ ದಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದುಕು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ತುಲ್ಲ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ ಅಷ್ಟ್ pink ಇರಲ್ಲ.

ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಶಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ attraction ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಏನು ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ಮುಸಿ smell ನೋಡ್ತನೆ ತಲೆ full ಗಿರ್ ಅನುತೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ಗೆ ನೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕೋಕೆ start ಮಾಡ್ತಾನೆ.

ರೇಖಾ : ಅವ್ನ್ ತಲೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನರ್ಳ್ತ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಆಆಆಅಅ ಅಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ರೇಖಾ bed ಪೂರ್ತಿ ಒರ್ಲಡ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : 15 min ತುಲ್ಲ್ ನ ನೆಕ್ಕಿ ನಿಕಿ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ಇಂದ ರಸ ಬರುಸ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಅವ್ನ್ಲೆ ತಲೆನ ತುಲ್ ಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ಗೆ ಉಸ್ರು ಅಡೊಕು ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅ ತರ ಒತ್ಕೊಂಡ್ ಇರ್ತಾಳೆ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ನ ಅವ್ನ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಳೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಚಪರುಸ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡ್ದು ತನ underwear ಬಿಚ್ತಿನೆ.

ರೇಖಾ : ಪ್ರಮೋದ್ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿ full ದಂಗ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ 6 inch ಇರುತ್ತೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆ ಮಧ್ಯಾ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೇಖಾಗೆ ಒಂತರ ಅಸಯ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ but ತೋರುಸ್ಕೊಂಲೋಲ್ಲ ಅವ್ಳ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತೆ ಪ್ರಮೋದ್ದು ಇದು 1st time ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ್ ಮೊಲೆನ 5 min ಕೆಯ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಇವ್ನು ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಮೊದ್ಲೇ ಗಾಬ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಳೆ ಇವ್ನ್ ಆಟ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೋತಳೆ ನನ್ ತುಲ್ಲ್ ಇವತ್ತು ಹರ್ದ್ ಚಿಂದಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ಳ್ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ತುಣ್ಣೆ ಇಡ್ತನೆ

ರೇಖಾ : ಒಂತರ ಆಗುತ್ತೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಚೀಪು ರೇಖಾ

ರೇಖಾ : ಒಂತರ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಕಾಡುಸ್ಬೇಡ ರೇಖಾ please ಚೀಪು

ರೇಖಾ : ಒಂದ್ observe ಮಾಡ್ತಳೆ ಇಸ್ಟ್ ಹೊತ್ ತಂಕ normal ಇದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್ ಇಗ full uncontrolled tempt ಅಗಿದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪೋದೆ ಪ್ರಮೋದ್ನ ನನ್ ಮತ್ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ದಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತಗಿತಾಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಹಿಂದಿ ತುರ್ಗಿ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ನೋಡ್ತನೆ ಅದು ರಸ ಬಿಟ್ಟು bright ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋದ್ 69 position ಗೆ ಬಂದು ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವ್ಳ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಇಡ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಒಂತರ ಅಸಯ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ತುಣ್ಣೆ ಉಂಡ್ಇರಲ್ಲ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ಬಿಟು full shining ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅದುನ್ನ ಚಪರುಸ್ಕೊಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿ ರೇಖಾ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ತುಣ್ಣೆ ನುಕ್ತಿರ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಅಸಯ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಚಿಪ್ತಿರ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ನ ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ನೆಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಮೈ ಎಲ್ಲ ಜುಮ್ಮ್ ಅನುತೇ

ಪ್ರಮೋದ್ : ನಿದಾನುಕೆ 1d ಬೆರ್ಳ್ನ ಹಾಕ್ತನೆ ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ tight ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಬೆರ್ಳ್ನ ಹಾಕಿ finger fuck ಮಾಡ್ತಾನೆ but ಅರ್ಧ inch ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ.

ರೇಖಾ : ತುಣ್ಣೆ ಆಚ್ಚೆ ತೇಗ್ದು ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಫ್ಫ್ಫ್ಫ್ ಹಾ ಅಮ್ಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ದು 2 ಬೀಜ ಕಚ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ನ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗ್ ನೆಕ್ಕಿ ಅವ್ಳ್ ತಿಕುಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಇನೊಂದ್ ಸಲ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಕುಡುಸ್ತಳೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಎದ್ದು ರೇಖಾ ಮುಖ ನೋಡ್ತನೆ

ರೇಖಾ : ತಾಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನೋ ತರ expression ಕೊಡ್ತಳೆ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಈಗ ತುಲ್ಲ್ ಹರ್ಯೋ time ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಖಾ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ಗೆ correct ತುಣ್ಣೆ ಬಾರೋ position ಗೆ ಬಂದು ರೇಖಾ ಸೊಂಟುಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಂಬ್ ಇಟ್ಟಿ ರೇಖಾ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅವ್ಳ್ನ lock ಮಾಡಿ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತನೆ but ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ tight ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋದ್ ನಿದಾನುಕ್ಕೆ ಅವ್ನ್ left hand ಇಂದ ತುಣ್ಣೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ inch ಒಳಗ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತನೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ತುಣ್ಣೆ ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ ಹರ್ದು ತಳ ಸೇರಿದ್ರೆ. ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ virginity ಬ್ರೆಕ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ

ರೇಖಾ 1st night ನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಳೆ but ಪ್ರಮೋದ 6 inch ತುಣ್ಣೆ ರೇಖಾ ತುಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ರೇಖಾ ಬಿಡುಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೇ ಅಳ್ತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಬೆನ್ಗೆ ಪರುಚ್ತಾ ಕಿರ್ಚ್ಆಡ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಇನ್ನು tight ಆಗಿ lock ಮಾಡ್ಕೋತನ್ನೇ. ಹೀಗೆ 15 min ಸುಮ್ನ್ ಇರ್ತನೆ ರೇಖಾ ಅಳೋದ್ ನಿಲ್ಸಿ ಸುಮ್ನ್ ಇರ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಈಗ ಕೇಯೋಕೆ start ಮಾಡ್ತನೆ.

ರೇಖಾ : ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಹಸ್ಸ್ಸ್ ಅಪ್ಪ್ಪ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಫ್ಫ್ಫ್ಫ್ ಹಾ

ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ಕೇಯ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಚಿಪ್ತಿರ್ತನೆ. ಹೀಗ್ 15 min ಕೆಯ್ದು ತುಣ್ಣಿ ಆಚೆ ತಗ್ದು ನೋಡುದ್ರೆ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಅದುನ್ನ ಅಲೆ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇಂದ ವರ್ಸಿ ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆನೂ ವರುಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಯಕ್ಕೆ start ಮಾಡ್ತನೆ. ಇಗ ರೇಖಾ ಗೆ ನೋವ್ ಇರಲ್ಲ so ತುಣ್ಣೆಗೆ ಅಷ್ಟ್ tight ಅನ್ಸಲ್ಲ.

ಈಗ ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ನ ಹರ್ದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡೋ ತರ ಕೇಯತರ್ತಾನೆ. ರೇಖಾ ಕೂಡ ಸೊಂಟ ಯತ್ ಯತ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುಸ್ಕೊಂತಳೆ

ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ out ಆಗೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಖಾ ಗೆ ಆಗ್ಲೇ 3 ಸಲ ರಸ ಬರ್ಸಿರ್ತನೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ರೇಖಾ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿ liplock ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗ್ shot ಹಾಕ್ತಾನೆ ರೇಖಾಗೆ 4 ಸಲ out ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ so ಅವ್ಳ್ ಕಾಲ್ನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸೊಂಟುಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಭುಜನ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟ ಯತ್ ಕೊಡ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ 10 shot ಜೋರಾಗೆ ಹಾಕಿ ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ ಆಳುಕ್ಕೆ ರಸ ಬಿಡ್ತನೆ. ಪ್ರಮೋದ್ full ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ರೇಖಾ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತನೆ ರೇಖಾ ಗು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ಳ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋದ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ಮಲುಗ್ತಾಳೆ.

Next episode ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ತನ್ ಗಂಡನ್ನಾ ಹೇಗೆ ತನ control ಗೆ ತಗೋಳೋಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿನಿ.

Please ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ comments, mail ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಸಿ. [email protected]

Thanks

This story ಭಾರತಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ 3 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *