ಭಾರತಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ 1 – Kannada Sex Kathegalu

Posted on

Hi ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ 2 years ಇಂದ ಕಥೆ ಓದ್ತಾ inspire ಆಗಿ story ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ decide ಮಾಡ್ದೆ. I’m 26 years old boy working in corporate sector.

Before coming into the story I’ve a small request for you guys.

1 ) Just enjoy the story please don’t take it personally if is hurts you by any chance.
2 ) For few things it doesn’t have a logic so please don’t ask like no connection, logic less…

ಈಗ ಕಥೆ start ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು family story ಇದುನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳಿ ಅತ್ವ ಎಲ್ಲೊ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳಿ. ಮಾಯಾಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ ಇತ್ತು ರಮೇಶಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು ( 34 ವರ್ಷ ) ಅವ್ರ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕುಸುಮ ( 30 ವರ್ಷ ) ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಳೆ ರೇಖಾ ( 2 ವರ್ಷ ) ಮಗ್ಳು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರು ಖುಷಿ ಇಂದ ಇದ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಊರ್ನಲಿ rich ಇದ್ರೂ ಮನೆ, ತೋಟ, car, ಕೆಲ್ಸಾದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತು. ಕುಸುಮ ರಮೇಶಪ್ಲ ಕೂಡ thumba ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಚನಾಗ್ ಇತ್ತು but ಒಂದ್ ದಿನ ಕುಸುಮ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಬಿದ್ಲು hospital ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ doctor swalpa ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ thumba risk ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ treatment continue ಮಾಡುದ್ರು but ದುರ್ದೈವ ರೇಖಾ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ರಮೇಶಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮುಗ್ಸಿ ಅವ್ರ್ ಆ shock ಇಂದ ಆಚ್ಚೆ ಬರೋಕೆ 6 ತಿಂಗ್ಳ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜೀವ್ನ ನಡೀಬೇಕ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನಿಬೈಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದುಕ್ಕೆ ರಮೇಶಪ್ಪ ಅವ್ರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ ನೋಡುದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಮೇಶಪ್ಪ ಅವ್ರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ because ಕುಸುಮನ ಮರ್ಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾರೋ ಹಿಂಡ್ತಿ ರೇಖಾನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅನೋ ಚಿಂತೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಉತಯಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ.

ಲಾವಣ್ಯ ( 28 ವರ್ಷ ) ಅನೋ ಹುಡ್ಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ. ಲಾವಣ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೇಖಾನ ತನ್ ಮಗ್ಳು ತರನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, because ರಮೇಶಪ್ಲ ಅವ್ರ್ ಶ್ರೀಮಂತಕೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾರಣ. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗೋ ಒಳಗೆ ಇವ್ರ್ಗೆ ಇನೊಂದ್ ಮೊಗು ಆಯ್ತು. ಆ ಮೊಗುನೆ ನಮ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆರೋಯಿನ್ ಭಾರತಿ.

ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಿ ಒಟ್ಗೆ ಬೆಳಿತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ್ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಗು just 3 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಬೆಳಿತಿದ್ರು ಲಾವಣ್ಯ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಳು ಅನೋ ತರ ಸಾಕ್ತಿದ್ಲು. ರಮೇಶಪ್ಲ ಕೂಡ ಕುಸುಮ ನೋವಿಂದ ಆಚ್ಚೆ ಬಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಗೆ adjust ಆಗಿದ್ರು. ಹೀಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರೇಖಾಗೆ 19 ವರ್ಷ, ಭಾರತಿಗೆ 16 ವರ್ಷ.

ಈ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕ್ ಮಕ್ಳು ಇದಾಗ ರೇಖಾಗೆ ಭಾರತಿ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ but ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೊಪ್ಪ, ಸಿಟ್ಟು, ದ್ವೇಷ. ರಮೇಶಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಲಾವಣ್ಯಗೆ ರೇಖಾ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗೋದು because ಅವ್ಳ ಭಾರತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಿದ್ಲು ಇದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತು ನಮ್ಮ್ ಭಾರ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ 6 ವರ್ಷ ಕಳಿತು ಒಂದ್ದಿನ ಲಾವಣ್ಯ ಕೂಡ current shock ಇಂದ ತೀರ್ ಕೊಂಡ್ಲು. ಭಾರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶಪ್ಪ ಗೆ ಭೂಮಿ ಕುಸ್ದ್ ಹೋಗೋ ತರ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ರೇಖಾ ಮಾತ್ರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರ್ತಿ ಅವ್ರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಏನು ನೋವ್ಪಡ್ಲಿಲ ಇನ್ನು ಸೊಕ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ರಮೇಶಪ್ಪ ಅವ್ರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಬಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು.

Next episode ಇಂದ thrill and horny ಇರುತ್ತ miss ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ.
Thanks.
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ please mail ಮಾಡಿ
[email protected]

This story ಭಾರತಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ 1 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *