ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 13

Posted on

Hi I am your hot, sexy, ಕುದುರೆ ತುಣ್ಣೆ.. Krish.. Welcome back to my story…

E ಕಥೆಯ.. ಹಿಂದಿನ.. ಬಾಗ.. ಓದಿಲ್ಲ.. ಅಂದ್ರೆ.. ಓದಿ.. ಆಮೇಲೆ.. Idunna.. Odi.. arta agutte.. ಹಾಗೆ.. ತುನ್ನೆಲಿ ಮತ್ತು tullu ಅಲ್ಲಿ.. Rasa 💦💦💦 chimmutte…. varskolloke ಹತ್ತಿರ ದಲ್ಲಿ.. Batte itkolle.. 💦💦💦💦

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 2

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 3

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 4

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – part 5

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – part 6

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 7

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 8

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 9

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 10

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 11

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 12

ಇದು part 13

Edu nan imagination story.. So like madi support madi..

ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ… Banni.. Nam jotile.. Nam keyidata hegide anta ಓದಿ ನೋಡಿ..

Hage.. ಈ ಕಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ love you all ❤❤❤💋💋

Ega ಕಥೆ ಗೆ ಬರೋಣ….
Hage nivu nange kalusta iro sexy,, juicy.. Mails nanu teju ge kalusta ಇದ್ದಿನಿ… Avlu.. ಓದಿ.. avla tullu jumm andu.. avlge ಚೂಲು.. jasti madta ಇದೆ.. avlu… tullu na ujjkondu.. Rasa chimusta idale.. nim mails odi odi.. Hage avl kade inda nimma tulligu ಹಾಗು.. ತುಣ್ಣಿಗೂ.. Avla 💋💋💋💋👅👅👅💋💋👅👅 💦💦💦💦💦

ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ

ಇಷ್ಟು ದಿನ story website open ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದುಕ್ಕೆ ಬರಿಯೋಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತುಲ್ಲುಗಳ್ನ ಉಜ್ಜುಕೊಂತ, ತುಣ್ಣೆನ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಸ್ತಾ ಓದಿ

ಅವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವರ ತುಲ್ಲ್ನ ಉಜ್ಜುಕೊಂಡು ಉಜ್ಜುಕೊಂಡು.. ಲಾಸ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ರಸನ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ್ರೂ ಆಗ ಆಗ ಅವ್ರ ರಸ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಅವರ ಆಟ ನೋಡಿ.. ನಮಗೂ ಮೂಡ್ ಬಂದು.. Drinks ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದ್ವಿ..

Me : haaa chinna ibbru olley heat alli iddira nim avdirna keya.. Bande tadi anta heli nanu matte avnu bed mele hodvi

Avnu avna hendthi hatra hoda nanu nan muddu chinnali teju hatra hode avla mole andre nange tumba ista nanu avla mole na hisuktha avlige lip kiss kodta avla mole na hindta idde..

Tej : haaaa nan kudre baro haaaa hisko innu chinna haaa hmmm hooo anta nange coperate madta iddlu

Akde couples

Avnu avna hendthi mele malgi avla tull mele avna tunne ittu ujjta avla mole na hisukta idda

Avlu : haaa reeee bega madri nan kayili tadkoloke agta illla haaa hmmmm hooo plss reee olage hakri anta avna tunne na idkondu alladsi avla tullina tut olage itkondlu avnu sontana move madoke start madha avnu fullu tight agidda adru hego madoke try madta idda

Ikade nanu teju kuttige na nektha kivi na kacchi.. Hage avla mole madhya muka ittu kiss madta nan ondu kai inda avla tull na ujjta avlge innu jasti chulu barusta idde..

Tej : haaa kudre pls kano olage haki keyio ammmmma hmmmm yoooo isssss haaa anta narluta iddlu

Me : ley chulu rani tadkole keyitini

Tej : agta illa kano kudre… Haaaa hmmmm hooooo yessss yessss haaaa hooooo fuuuuccckkkk ammmmma anta iddlu

Nanu hage avla rasa nettiro nan berlugalna avla tull olage slow agi 2 berlu bitte..

Tej : haaaa haaa chinnnna hoooo ammmmma huuuuu haaaaa ufffff haaaaaa

Nanu hage berlinda speed agi keyioke start madhe ondu 10 min hage madhe aga avlu haaa ymmm hmmm haaaa yessss yesss haaa haaa ammma ahhhh hoooo fukkkkkkkk fukkkkkkkk anta rasa chimsidlu hage joragi usiru adta

Tej : ushhhhh huuu nin amman bega dengo nana nan kayili agata illa anta nan mele yeldkondu.. Nan tunne na idkondu adusta iddlu

Me : ley mindru tulli nan tunne unnu ande

Tej : shata nu chepalla bega dengu amele chiptini kudri pls kano anta nan tunne na avla tullina bagila hatra ittlu.. Nanu onde sala move ade nan tunne avla tullina olage avla rasa na metkondu.. Dhasak anta onde sala olage nugthu

Tej : hoooo kudre ammmmma hoooo yessss finallllyyy haaaaa

Me : nin tayinakeya yestu sala keyidru nin chulu kammi agalla alva tago anta joragi dengoke start madhe

Tej : ha ha ha haaaa haaa loooo kudree nan yestu keyitiyo keyio haaaa hmmmm nange nin tunne… Ildebiroke agalla kane haaa hmmm huuuuu huu anta iddlu

Nanu avla kuttige na kachta missionary li avla tullna chechta idde avla molegalu nan yede ge apache agiddo
Nanu avla tullna dengo speed gi avla body fullu shake agta ittu avla avla 2 kalna nan sontakke sutkondu lock madi tullna yetti kodta iddlu nanu speed agi gumta idde avla tull olage nan tunne pachka pachka anta sound madta nuggta olage machine suji tara speed agi nuggi nuggi barta ittu avlu nan tight agi tabkondu..

Tej : haa haa hmmm haa madu madu chinna haa ummhaaa haaa yesss haaaa haaaa haaa haa haaa haa hmm hmmm hoooo hoooooo haaaa haa hageeeeee madooooo haaaa haaa yessss yess yessssssss haaaaaaa shiiitttttt ohhhhh myyyyyy gooooood haaaaa anta kirchta keyiskonta iddlu hage avla tullinda rasa bantu

Nanu akade yen nedita ide anta nodhe

Avlu : madri madri.. Haa haaa haa hmm anta iddre

Avnu : haaa huu anta olley sust adona hage keyita idda..

Avna hendthi ge ista agta irlilla avnu onde position alli madi hage ondu 5 min ge rasa bittu sust agi machadinda kelage biddu hage malkonda avlu nan kade nodi yako bejaru ada hage sumne akde tirgi malkondlu… Nange thuu ivnenu itara madha ankondu.. Teju na keyita keyita hage..

Me : suley nanu avlnu dengla

Tej : haa haaa haaa looooo firstuuuu nan keyio amele avlna keyiuvante haaa haaa ammmmma hmmm haaaa yesssss haaaaa haaa hage hage haaa haaa hariyo nan tulllna haaaa ammammmmmmma haaaa haaaa uffffff haaaaa yessssss

Me : ninu keyitini kane jotili avlnu hakondu dengtini ibbru nu madtini

Tej : hmmm haaaaa haaa sari sari maduvante ok ok haaaa haaa hmmmm avlnu denguuuuu haaa haaa nanu dengu haaa ammmmma ammmmma chinnni haaa haaa yen suka kodtiyoooooo haaa yesssss haaa nan bangara.. Hmmm anta nan kenne kachi kiss madudlu avlu tullinda matte rasa bittu sust adlu nanu sust agi avla pakka malugde.. Aga left alli avna wife akde muka madkondu malgidlu.. Nange avla side view inda sonta tika tumba ista aythu pakkadlli teju ac on madi relax agta iddlu nanu avna wife na sonta na saruvta kelage kundi na hisuktha idde avl kade inda narulta iro sound bantu.. Nanu avlgu ista agta ide anta ankondu.. Amele avlu nan kade muka madi hatra bandlu avla kanalli swalpa neeru barta ittu avlu hage nan left side chest mele tale ittu nan akasha nodta iro tunne na kai alli adusta…

Avlu : nange sex andre tumba ista adre yen madli ivru dina kudidu kudidu.. Bandu 5 min madi rasa bittu malugtare.. Nange tumba ase iddru avna mele iro preeti ge nan avn jotile iddini anta teju tull rasa mettiro nan tunne na mele kelage adusta idlu.. Aga

Tej : arey aste na nan kudre ide bekadre iavttu ratri ninu ride madu nan kudre nan nanu yargu helolla anta nan yede mele tale ittu.. Avlige kiss kottlu

Aden aythu ibbru akde ikade inda kai haki nan tunne na adusta nange mood jasti madta iddru hage ibbru bandu nan tunne ge bayi haki ibbru cheepta iddru.. Nange olley suka mayi chachi kannu muchi suka tagonta idde ibbru competition alli nan tunne na cheepta iddru ibbru yenglu nan tunne ge methkondu.. Adu holita ittu.. Ondu 15 min ibbru hage chipi chipi.. Maja madudru jotili hage ibbru tutuigalu nan tunne tude ge touch agta iddre nange mayi yella ontara suka.. Amele avlu yeddu nan mele bandu.. Kuthlu sonta yetti idkondlu.. Aga tegu nan tunne ge ondu deep kiss kottu avla tullina tut ittlu aga avlu slow agi kundi na kelage ilsudlu nan tunne avla tull olage hogta iddre avlu tale na mele yetti arda kannu muchi..

Avlu : haaaaa hmmmmm huuu superrrrrr haaaaa hmmm istu olage nan tull alli ide 1st time olage hogiddu myyyy gooood its so biggggggg haaa andu avla sonta na adusta keyikonta iddlu aga teju avla molegalna hisuke, chivti.. Avlge liplock madta.. Nan tale akde ikade kalu haki nange avla tullu na nekkoke kottlu nanu avla kundi na hisukta tull olage nalige na haki olagella nekta iddre teju avla mole na joragi isuktha tunna na nan mukake ujjta iddlu.. Avlu aste teju ge kiss madta nan tunne na keyikonta iddlu

Illi triangle alli 3 jana iddvi adre 3 jana inda yavde sound barta irlilla astu sex alli deep agi involve agidve.. bari nam 3 janada usiru aste kelusta ittu Hage ondu 20 min keyikondlu amele avlge rasa baro tara agi mayi nadugta avla tullu na nan tunne inda yetti teju na hidkondlu teju tulla agle 2 sala rasa bittu nan muka nu vadde agittu.. Amele 3 jana 2 min realx agi nanu teju matte avlna karkondu hogi.. Table mele ibbru gu kalu agla madkondu tudi li kuroke heli nanu sofa hatra idda ice cubes bowl na tandu.. avra pakka ittu first avna wife hatra nintu avla juttu hididu hatra tandu avla lips ge kiss kodta hage ondu kai inda ice cubes tagondu avla tull olage haki takshana nan tunne na tull olage turki nintkondu avlan keiyta idde avla bayi na lock madide but avla kannu agala madkondu nan kanne nodta..

Avlu : hmm hmmm huuu huuu anta iddlu

Nanu keyita idde nan tunne avla tull olage ice cubes na telkondu avla tullina alakke telli telli adu kargi neeru ago vargu keyitane idde amele avlna kiss madodu bittu avla kutttige na kacchta idde avlu nan hinde kayi hakitale na idkondu nan kane nodta

Avlu : haaa haaa hmmm dengo dengo nan raja haaaa yessss huuu haaa haaa ammmma hmmmm haaaa haaa yesssss fuuuuucckkkkk haaa haaa hmmm hage madooooo yen keyitiyo.. Fantasticcccccc haaaaaaaaa hmmm haa haa haaa haaa com on com on haaa haaa hmmmm anta iddre

Teju nam keyidata nodta avla mole na hisikonta tulla alli berlu hakondu.. Atat adta iddlu.. Nanu avna wife na hage 10 min keyidu.. Avlu rasa chimsiddlu.. Nanu teju hatra bandu avla na idkondu lip kiss kottu.. Tullige ice cube haki tunne turki keyoke start madhe.. Teju antu full mood ge bandidlu..

Tej : baroooo nan mindaaaa haaaa hmmmm hakoo keyi keyi hage haaaa hmmm ushhhhh haaaa ammmmmma keyio nan rajjjjjj haaaaa kudreeeeee haaaa hmmmm nan tullna bavi mado nan raja keyiooooo ninge ista bandahage keiyo… Hmmmm haaaa yesss yesss haaaaa nan kudreeeee dengoo dengo innni haaa haaa anta iddlu ondu 10 min admele avlu rasa bittlu.. Nange out agotara aythu ashtralli avla tullinda tunne na ache tegdu.. Rasa barodunna tadkonde.. Amele ibbru seri nan mayi na nan body fullu ibbru nan nilsi kiss kodta muddadi.. Amele ibbrunu bed tudi li malgoke helde.. Aga teju bed tudi li kalu agala madkondu malgudlu.. Avlu amele hogi teju mole ge avla mole na ottuta avlige kiss madta avla tulla na teju tull mele correct agi ittlu kalu agala madkondu bagudlu.. Nange kelage tunne hakudre teju tullu mele tunne ittre avla tullu nangantu wow anno feel adukke first nan muddu suley teju tullige tunne haki keyita idde… Teju avlgi kiss madta avla tuti li iro jeenu na hirta iddlu.. Avlu aste teju tuti na chennagi smooch madta iddlu nanu nintkondu dengta teju tull na speed agi keyita idde..

Tej : hmmm haaa hmmm haaa hmm haaa haaa anta iddlu

Nanu hage teju tullinda tunne tegdu mele iro avla tullige tunne haki dengoke start madhe avlu andre avna wife

Avlu : hmmm haaa haa com on.. Kudreeee haaa haaa mado mado… Yen sukaaaaa nooooo hmmmm haaaa yessssss baby com on haaa haaa haa isssss ohhhhhh ammmmma haaa haaa yeeeeaaaaahhhhha uffff anta teju ge kiss madta iddlu..

Hage ondu sala teju tull na innondu sala avla tullna hakondu keyidu keyidu nange rasa baro tara aythu.. Nanu tullinda tunne na ache tegde aga avlu.. Pls nan tullu olage bidi nim rasa beku nange andlu nanu sari andu.. Avla tullige haki.. Ondu 10 shots speed ge haki avla tullu olage nan bisi bisi rasa na bitte.. Avlu kush adlu.. Teju nan muka nodi kannu hodidlu nanu smile madhe.. Amele.. 3 jana relax agata.. Iddvi.. Aga

Tej : le yake nim ganda sariyagi madlava

Avlu : illa kane avnu 1st chenangi madta idda barta barta drinks madi nan keyioke bandu madta sust agi malugtane..

Me : howdha..

Avlu : yess but ivattu nan life alli special day.. Nin anta kudre tunne sikke nange sex alli suka andru higu irutta anta gothaythu.. anta nan kade baggi ondu lip kiss kottlu..

Tej : huu bitti tull sikkre chenangi ne keyitane..

Hage mathadta nanu yeddu avla husband na kelginda yetti sofa mele malugsi ondu pillo haki bedsheet odsi bandu bed mele
Hage 3 jana onde bedsheet oalge malkondvi.. Nan phone nodhe late agta ode malkoli andu malkondvi evra ibbara madhya nan idde ibbru ann tabkondu malgiddru.. ibbru mukadallu ತೃಪ್ತಿ inda ittu nanu adunna nodi.. Nemmadiaygi mallkonde..

Illinda teju sex adventure starts.. **😉😉

Innu nanu teju yen yen ಮಾಡ್ತೀವಿ..? Anta next part alli ಹೇಳ್ತೀನಿ..

ನನ್ ಕಥೆ ಓದುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ. ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋ. ತುಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ.. ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಓದುತ್ತಾ ತುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕೊಂಡು.. ಕೈಕೊಂತ ಇರೋ.. ತುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ವಿನಂತಿ

ಕಥೆ ಓದಿ ರಸ.. 💦💦💦 ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ 💦💦💦💦 ಕಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಸ 💦💦💦💦 ಮೆತ್ತಿರೋ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ Ok na.. ನನ್ ಮುದ್ದಿನ ನೀಗ್ರೋ ತುಣ್ಣೆ ಗು,, ಹಾಗೂ ನವೆ.. ತುಲ್ಲಿಗೂ ondu 💋💋👅👅👅💋💋 💦💦💦💦

E-mail : [email protected]

Nana telegram ID and insta ID beku andre.. Mail madi.. Kodtine… keyiskolo ಆಸೆ iroru…. Mail madi tilsi.. Nim ತುಲ್ಲಿಗೆ.. Swaraga.. Torustine.. And force illa nimge ista iddre matra illa andre illa

Nimma stories.. Athva nimma anubahvna nam hatra mukta vagi hanchko bahudu.. Hage nan meet madbeku ankollo avru nange mail madi tisle.. meet agona.. Nimma identity.. ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು Don’t worry. Open up agi nimge esta eddre. helko bahudu.. yavde force ella..

This story ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 13 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *